ΙΚΤΙΝΟΣ: Στηρίζει την μετοχή η Λυδία Χαϊδά

Σε κίνηση στήριξης της μετοχής της ΙΚΤΙΝΟΣ προχώρησε η κα. Λυδία Χαϊδά μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της εταιρείας σε μια δύσκολη περίοδο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης.

Να θυμίσουμε πως επίπεδο εταιρείας τα κέρδη της ΙΚΤΙΝΟΣ μετά από φόρους κατά τη Χρήση του 2021 ανήλθαν σε 2.095.516 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2020 ανερχόταν σε 549.337 ευρώ, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 281,46%.

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 & και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι, όπως την ενημέρωσε ο  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Λυδία  Χαϊδά, στις 18-5-2022, προέβη σε αγορά 10.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 5.730,52 ευρώ.