Ικτίνος: Προμέρισμα €0,01/μτχ. (μεικτό) για το 2021

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ικτίνος ενέκρινε διανομή ποσού 0,01 ευρώ ανά μετοχή, στο οποίο έχει ήδη υπολογιστεί η προσαύξηση του ποσού που αντιστοιχεί στις 489.916 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογών φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,0095 Ευρώ.

Η αποκοπή αποφασίστηκε να γίνει την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, δικαιούχοι του μερίσματος (record date) να είναι οι κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και η καταβολή του μερίσματος να ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.