Ικτίνος: Πώληση 19.000 μετοχών από κα Λυδία Χαϊδά

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 & και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, όπως την ενημέρωσε η μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Λυδία Χαϊδά, στις 1-4-2021, προέβη σε πώληση 19.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 14.638,69 ευρώ.