Ικτίνος: Νέο ομολογιακό δάνειο 3,5 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ενέκρινε η Γ.Σ.

Oμόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ικτίνος, που συνήλθε νωρίτερα σήμερα,  η σύναψη νέου Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους 3.5 εκ ευρώ από την ATTICA BANK, 7ετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.

Το επιτόκιο θα είναι 3,25%, με 12μηνη περίοδο χάριτος.