Ικτίνος: Μεικτό μέρισμα 0,15 ευρώ και δωρεάν 4 μετοχές για κάθε 1 παλιά ενέκρινε η ΓΣ

Την έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 2018 ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Ικτίνος, ύψους 0,15 μεικτά.

Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 8η Ιουλίου, ενώ η καταβολή θα αρχίσει από τις 12 Ιουλίου.

Επίσης, εγκρίθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα λεπτά του ευρώ (€0,40) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.580.100 σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά.

Print Friendly, PDF & Email