ΙΚΤΙΝΟΣ: Και άλλες υποσχέσεις από τα χρηματοοικονομικά και τις προοπτικές του…

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
  • P/BV: 3,13
  • P/E:  8,7
  • ΕV/EBITDA: 7,6
  • ΝΕΤDEBT/EBITDA: 1,4
  • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ;
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 4,950 5,230 2,20
30 ημερών 4,610 5,230 9,64
3 μηνών 4,500 5,320 8,94
6 μηνών 4,000 5,880 0,39
12 μηνών 3,180 6,560 52,38
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 60,45 εκατ. από 51,7 εκατ. ευρώ.
 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή: 0,5853 ευρώ από 0,3184 ευρώ.
 • ΕΒΙΤDA: 23,56 εκατ. από 20,28 εκατ.
 • ΚΕΡΔΗ: 16,62 εκατ. από 9 εκατ. ευρώ.
 • ΤΑΜΕΙΑ: 1,87 εκατ. από  5,68 εκατ. ευρώ.
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 46,76 εκατ. από 36,02 εκατ. ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 35 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 33,2 εκατ. ευρώ από 12,5 εκατ. ευρώ.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Αρνητικές 14 εκατ. ευρώ από Θετικές 12,3 εκατ. ευρώ.
 • ΑΥΛΑ: 7,44 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 19,7 εκατ. από 18 εκατ. ευρώ
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (πελάτες): 7,26 εκατ. από 8,93 εκατ. ευρώ.
 • ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ: Θα δοθεί, αλλά δεν έχει καθορισθεί το ποσό.
 • Αμοιβές προς μέλη ΔΣ και λοιπά διευθυντικά στελέχη: 1.553.018 ευρώ από 1.161.497.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 445 άτομα από 362.

ΥΓ: Αν η ΜΕΡΚΟ αποτιμάται σε 330 εκατ. ευρώ, τότε ο ΙΚΤΙΝΟΣ συγκριτικά και αναλογικά έπρεπε να είχε κ/φση περί τα 300 εκατ. ευρώ και τιμή κάπου εκεί στα 10,0000 ευρώ. Όμως τα πράγματα δεν δουλεύουν έτσι στο ταμπλό… Μην ξεχνάμε ότι το Free Float της MERMEREN είναι σχεδόν μηδενικό. Και η υψηλή κ/φση της εξυπηρετεί (πιθανώς) κι άλλους σκοπούς…

 

Print Friendly, PDF & Email