Ικτίνος Ελλάς: Αγορά μετοχών από κυρία Λυδία Χαϊδά

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 & και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι, όπως την ενημέρωσε η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Λυδία  Χαϊδά, στις 3-6-2022, προέβη σε αγορά 5.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 2.774,91 ευρώ.