Ικτίνος: Απόφαση ΕΓΣ για αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Ικτίνος η πρόταση για την υποβολή αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, στο καθεστώς ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Πιο συγκεκριμένα, η επένδυση αφορά μηχανολογικό εκσυγχρονισμό στο λατομείο της εταιρείας που βρίσκεται στη θέση Λεπτοκαρυές στη περιοχή του Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 8.164.128 ευρώ, εκ των οποίων ποσό  1.641.000 ευρώ θα είναι συμβατική (20,10% της συνολικής επένδυσης) και θα  καλυφθεί με εξωτερική χρηματοδότηση (δάνειο) και ποσό 6.523.128 ευρώ (79.90% της συνολικής επένδυσης)  θα καλυφθεί με leasing.

Η κάλυψη της συμβατικής επένδυσης, θα διενεργηθεί  με εξωτερική χρηματοδότηση και η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, έχει δηλώσει πρόθεση να χρηματοδοτήσει  με δάνειο το ποσό της συμβατικής επένδυσης, δεκαετούς διάρκειας, με ένα έτος περίοδο χάριτος.  Δυνάμει του ως άνω αναπτυξιακού νόμου, το έργο θα επιδοτηθεί με φοροαπαλλαγή 35%.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 30η Οκτωβρίου, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 79.016.256 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 69,12 % του μετοχικού κεφαλαίου.