Ικτίνος: Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σημειώματος

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι, στα πλαίσια των οριζόμενων στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παράγραφος 4.1.3.12), σε συνδυασμό με την απόφαση 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχει αναρτήσει στο site του Χρηματιστηρίου και στην ιστοσελίδα της, Πληροφοριακό Σημείωμα σχετικά με την εξαγορά της μη εισηγμένης εταιρείας Latirus Enterprises ltd.

Print Friendly, PDF & Email