ΙΕΑ: Η πανδημία θα εξαλείψει το 2020 σχεδόν μία 10ετία αύξησης της ζήτησης πετρελαίου.

  • Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του, αναμένει ότι η κρίση από την πανδημία θα εξαλείψει το 2020 σχεδόν μία δεκαετία αύξησης της ζήτησης πετρελαίου.

Το μέγεθος της πετρελαϊκής κρίσης αψηφά τις προσπάθειες του OPEC+ και άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών, καθώς η μείωση της παραγωγής τίθεται σε ισχύ.


ΝΙΓΗΡΙΑ: Οι εταιρείες παραγωγής πετρελαίου έχουν εφαρμόσει ορισμένα μέτρα προκειμένου να μετριάσουν τον αντίκτυπο του σοκ. Αυτά περιλαμβάνουν μείωση του προσωπικού, αναθεώρηση προς τα κάτω των συμβάσεων με εταιρείες παροχής πετρελαίου, προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής και ούτω καθεξής.

  • Ωστόσο, αυτά τα μέτρα φαίνονται ανεπαρκή, καθώς, προκειμένου αυτές οι εταιρείες να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται, θα πρέπει η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου να βελτιωθεί, σε τιμές αργού τουλάχιστον $35/βαρέλι.

Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Νιγηρίας (NNPC), Kennie Obateru, σε συζητήσεις του με δημοσιογράφους πριν από λίγες ημέρες, αποκάλυψε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο διακοπής της παραγωγής εάν η κατάσταση συνεχιστεί.

  • Οι εταιρείες δεν μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν σε μια αγορά όπου δεν υπάρχει ζήτηση.
  • Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις γεμάτες αποθήκες και τις τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής, καθιστούν μη βιώσιμο για τις εταιρείες πετρελαίου το να συνεχίσουν να παράγουν.

Goldman Sachs: Σε έκθεση της προς τους επενδυτές, επεσήμανε ότι η αγορά αναμένεται να δοκιμάσει την παγκόσμια ικανότητα αποθήκευσης τις επόμενες εβδομάδες και πιθανότατα θα δημιουργήσει μεγαλύτερη μεταβλητότητα, με περισσότερες πιέσεις προς τα κάτω.