Ideal Holdings: Πράσινο φως από τη Γ.Σ. για καταβολή μετρητών στους μετόχους – Νέο πρόγραμμα ιδίων μετοχών

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,19 καθώς και τη μείωση του, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,19, με επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους μετόχους, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η χθεσινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της IDEAL Holdings.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. της  IDEAL Holdings αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού “Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο κατά το ποσό των €7.625.634,99 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,19, από €0,40 σε €0,59 και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €7.625.634,99 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,19 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την κατάργηση του από 02.12.2021 θεσπισθέντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αυτό είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 02.12.2021, με διάρκεια 24 μηνών.

Παράλληλα, ενέκρινε τη θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τα 2,00 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 7,00  ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στη Γ.Σ. παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 30.843.488 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 39.542.921 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία 78,00%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
]
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 592.000 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται.