Ideal Holdings: Μεταξύ 5,5%-5,9% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο – Από Δευτέρα οι εγγραφές

Μεταξύ 5,5% και 5,9% θα κινηθεί το εύρος απόδοσης στο ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ που εκδίδει η Ideal Holdings.

Οπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 11.12.2023 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 13.12.2023 και ώρα Ελλάδος 5:00 μ.μ.

«Κατά την τελευταία διετία έχουμε πολλαπλασιάσει τα μεγέθη μας και επειδή θέλουμε να μεγαλώσουμε περαιτέρω στο μέλλον, προχωρούμε στην έκδοση εταιρικού ομολόγου προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλες τις πηγές χρηματοδότησης. Ήδη είμαστε εισηγμένοι στο ΧΑ και μπορούμε να προχωρούμε σε αυξήσεις κεφαλαίου εκδίδοντας νέες μετοχές, ήδη έχουμε δανειοδοτικές γραμμές στις τράπεζες και τώρα αντλούμε κεφάλαια μέσω μιας νέας μορφής χρηματοδότησης, επιλέγοντας το χρηματιστήριο επειδή επιθυμούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη περισσότερων επενδυτών. Όσοι άλλωστε εμπιστεύθηκαν τη μετοχή μας κατά την τελευταία διετία (από τότε που η εισηγμένη άλλαξε μετοχικό σχήμα και διεύρυνε το αντικείμενο των εργασιών της) έχουν αποκομίσει πολύ υψηλές αποδόσεις» δήλωσε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Ideal Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, αναφερόμενος στην επικείμενη έκδοση εταιρικού ομολόγου πενταετούς διάρκειας ύψους 80-100 εκατ. ευρώ, συμπληρώνοντας:

«Θέλουμε να μεγαλώσουμε κι άλλο, προχωρώντας σε νέες εξαγορές. Από τα κεφάλαια της έκδοσης, ένα κομμάτι θα αναχρηματοδοτήσει τον υπάρχοντα δανεισμό (τα 74,8 εκατ. ευρώ) και θα περισσέψουν γύρω στα 20 εκατ. ευρώ. Αν κάποιος συνεκτιμήσει και το ότι οι θυγατρικές μας είτε είναι αδάνειστες, είτε έχουν θετικό καθαρό ταμείο, τότε προκύπτει αθροιστικά ένα ποσό της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ σε μετρητά που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για εξαγορές, πέρα από τη μέθοδο της ανταλλαγής μετοχών, την οποία ήδη έχουμε εφαρμόσει κατά το παρελθόν. Επιπλέον, οι θυγατρικές μας μπορούν να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους μέσα από τις ταμειακές ροές που παράγουν».

Στις προς εξαγορά εταιρείες θα εξετασθούν είτε επιχειρήσεις που συμπληρώνουν, διευρύνουν και ενισχύουν το αποτύπωμα των σημερινών θυγατρικών δραστηριοτήτων, είτε άλλων κλάδων που μπορούν να έχουν σαφείς προοπτικές ανόδου και να αποτιμώνται δίκαια. Αντίθετα, δεν υπάρχει καμιά βιασύνη για αποεπένδυση από υπάρχουσες θυγατρικές και κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο αν προκύψουν αποτιμήσεις που προεξοφλούν την ανάπτυξη αρκετών επόμενων ετών και επίσης κάτω από δύο ακόμη προϋποθέσεις: Πρώτον, να έχουν βρεθεί καλύτερες εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές και δεύτερον να διασφαλίζεται η αναπτυξιακή προοπτική των υπό πώληση επιχειρήσεων.