Ideal Holdings: Discount άνω του 25% «βλέπει» η Eurobank Equities – Κοντά στα 7,9 ευρώ η δίκαιη τιμή

Διψήφιο discount εντοπίζει η Eurobank Equities στην τιμή της μετοχή της Ideal Holdings, η οποία φαίνεται ότι διαθέτει μεγάλα περιθώρια ανόδου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση της χρηματιστηριακής εταιρείας, αυτήν την στιγμή ο τίτλος της εισηγμένης διαπραγματεύεται στο 5,5x με όρους EV/EBITDA, έχοντας discount άνω του 25% σε σχέση με τις παρεμφερείς εταιρείες.

«Αυτό αποτελεί ένα ευχάριστο νέο, δεδομένου ότι η Ideal Holdings διαθέτει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης κερδών, δυνατότητα νέων Συγχωνεύσεων & Εξαγορών και περιθώρια για επιστροφές» σημειώνει, μεταξύ άλλων.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η Eurobank Equities θεωρεί ως δίκαιη τιμή για τη μετοχή της Ideal Holdings κοντά στα 7,9 ευρώ. Μια τέτοια τιμή αποτιμά την εισηγμένη στο 7,5x σε όρους EV/EBITDA, δηλαδή κοντά στον μέσο όρο του κλάδου.

Οπωσ σημειώνει στην ανάλυση της το χαρτοφυλάκιό της  Ideal Holdings εκτείνεται σε: 1) Βιομηχανικό τομέα, δηλαδή εταιρείες κατασκευής φελλών στεφάνης με ποικίλο χαρτοφυλάκιο πελατών και γεωγραφικό αποτύπωμα- 2) Πληροφορική, προσφέροντας υπηρεσίες όπως κυβερνοασφάλεια, υπηρεσίες εμπιστοσύνης και ολοκλήρωση συστημάτων- και 3) Ειδικό λιανεμπόριο, μέσω της πρόσφατα εξαγορασθείσας Attica Department Stores (ADS). Έτσι, ο όμιλος είναι καλά διαφοροποιημένος μεταξύ των τομέων (ειδικό λιανικό εμπόριο 43% του EBITDAaL, πληροφορική 21%, βιομηχανία 36%), μετριάζοντας έτσι τους κινδύνους από τις κυκλικές διακυμάνσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι οι τομείς είναι αρκετά ταμειακά αποδοτικοί, ενώ η πληροφορική βρίσκεται σε κοσμική ανάπτυξη (ψηφιοποίηση, RRF) και η ADS προσφέρει έκθεση στο θέμα της τουριστικής ανάπτυξης.

Δεδομένου αυτού του μοναδικού συνδυασμού στοιχείων ενεργητικού, η IDEAL φαίνεται να είναι σε θέση να απολαύσει ισχυρή ανάπτυξη. Στη Βιομηχανία προβλέπουμε 4,5% CAGR πωλήσεων την περίοδο 2023-27e λόγω όγκων (χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό για τις ζυθοποιίες) και αυξανόμενου γεωγραφικού αποτυπώματος. Στην πληροφορική, διαμορφώνουμε ανάπτυξη >20% το 2023, ακολουθούμενη από 12-15% στη συνέχεια, υποστηριζόμενη από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, με περαιτέρω προαιρετική ανάπτυξη c10% ετησίως που απορρέει από το RRF. Στο Ειδικό Λιανικό Εμπόριο, δεδομένης της τοποθέτησης του εμπορικού σήματος της ADS και της ηγετικής θέσης στην αγορά που επωφελείται από την εισροή τουριστών, αναμένουμε οργανική ανάπτυξη 4-5% τα επόμενα χρόνια, αφήνοντας την ανάπτυξη με γνώμονα την προσφορά (π.χ. Ελληνικό) ως προαιρετικότητα. Όλα αυτά συντίθενται σε CAGR εσόδων (proforma για την ADS) της τάξης του 7% κατά την περίοδο 2023-27e και CAGR EBITDAaL της τάξης του 10%, με το τελευταίο να οφείλεται κυρίως στην πληροφορική (18%).

Η IDEAL έχει ένα ισχυρό ιστορικό στη σύναψη συμφωνιών, με τον όμιλο στην τρέχουσα μορφή του να είναι το αποτέλεσμα της εισφοράς περιουσιακών στοιχείων που κατείχε προηγουμένως το Virtus S.E. Fund. Τα έσοδα εξόδου της Virtus για τα περιουσιακά της στοιχεία έδειξαν 17-22% IRR και πολλαπλασιασμό του επενδεδυμένου κεφαλαίου (IC) 1,1-1,7x, σε συμφωνία με τους συντελεστές κατωφλίου της mgt. Το 2022, η IDEAL προχώρησε στην πώληση της 3 Cents στην Coca-Cola Hellenic (CCH) έναντι 46 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2,9x IC και IRR >100%. Με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές να είναι ενσωματωμένες στο DNA της mgt, η IDEAL προχώρησε επίσης σε αρκετές εξαγορές τα τελευταία 2 χρόνια αυξάνοντας τη βάση EBITDAaL σε >50 εκατ. ευρώ (pro-forma), με τη μεγαλύτερη κλίμακα να διευκολύνει την αναζήτηση περισσότερων συμφωνιών που αυξάνουν την αξία. Ο ισολογισμός είναι ισχυρός (2023e καθαρός δανεισμός/EBITDAaL <1,5x pro forma), με τη μόχλευση να αναμένεται να μειωθεί σε <1x μετά το 2024, ακόμη και αν υποθέσουμε μια προοδευτική μερισματική πολιτική (διανομή c30-40%), χάρη στα ταμειακά παραγωγικά χαρακτηριστικά των τομέων. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη προαιρετικότητα όσον αφορά την αξιοποίηση του ισολογισμού, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί με τη μορφή περαιτέρω συμφωνιών που αυξάνουν την αξία ή υψηλότερων αποδόσεων στους μετόχους από αυτές που ενσωματώνονται στο μοντέλο μας.

Η IDEAL έχει επιστρέψει >40% ytd, αλλά έχει αλλάξει ελάχιστα μετά τη μετασχηματιστική εξαγορά της ADS. Σε <5,5x EV/EBITDAaL, η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση >25% έναντι της μικτής ομάδας ομοειδών, η οποία φαίνεται εύπεπτη κατά την άποψή μας, δεδομένης της διψήφιας αύξησης των κερδών, της προαιρετικότητας των συγχωνεύσεων και εξαγορών και του πεδίου επιστροφής μετρητών. Η αποτίμησή μας βασίζεται σε ένα SOTP των 3 τμημάτων, στο οποίο εφαρμόζουμε έκπτωση 10% στη συμμετοχή, καταλήγοντας σε μια ενδεικτική βασική δίκαιη αξία/μετοχή κοντά στα 7,9 ευρώ.

Αυτό ουσιαστικά αποτιμά τον όμιλο σε c7,5x 2024e EV/EBITDA, σε γενικές γραμμές σε συμφωνία με τη μικτή ομάδα ομότιμων εταιρειών. Η ελαστικοποίηση του WACC και των εισροών μας για την ανάπτυξη στο διηνεκές κατά 0,5% οδηγεί σε εύρος εύλογης αξίας μεταξύ €7,2 και €8,7/μετοχή.