Ιασώ: Δελτίο Τύπου – Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΣΩ ΧΡΗΣΗΣ 2020