Ιασώ: Αγορά μετοχών από τον διευθυντή της εταιρείας

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ ), ( ββ ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, ο μέτοχος κος. Μπουχώρης Πασχάλης του Αναστασίου  Γενικός Διευθυντής  της εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 07.05.2018 σε αγορά 7.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε  συνολικής καθαρής αξίας Euro 6.043,88

Print Friendly, PDF & Email