Ιασώ: Αγορά ιδίων μετοχών

Δείτε συνημμένη  την ανακοίνωση της εταιρείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ