«Η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις. Η αξία είναι αυτό που παίρνεις»… Θεμελιώδης vs Τεχνική Ανάλυση

Θεμελιώδης vs Τεχνική Ανάλυση

«Βραχυπρόθεσμα, η αγορά είναι μια μηχανή ψηφοφορίας, αλλά μακροπρόθεσμα, είναι μια μηχανή ζύγισης». – Μπέντζαμιν Γκράχαμ

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια μέθοδος αποτίμησης της αξίας μιας επένδυσης με βάση την εγγενή της αξία. Οι μετοχές μιας εταιρείας αποτιμώνται για τις επιχειρήσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, τις ταμειακές ροές, το δυναμικό ανάπτυξης, τις πωλήσεις, την κερδοφορία, το δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει σημασία για την αγορά.

Η θεμελιώδης ανάλυση επιδιώκει να λάβει χρονικές αποφάσεις για το πότε θα αγοράσει και θα πουλήσει ποσοτικοποιώντας την αξία μιας εταιρείας με βάση τη διακύμανση μεταξύ της τρέχουσας τιμής της μετοχής και της συνολικής αξίας της υποκείμενης εταιρείας. Ένας  επενδυτής θεμελιωδών ψάχνει μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις την πραγματική αξία μιας εταιρείας, πιστεύοντας ότι η τιμή της μετοχής θα ανέβει στο μέλλον, καθώς η πραγματική αξία θα τιμολογηθεί υψηλότερα με την πάροδο του χρόνου.

Κοινώς, ένας επενδυτής θεμελιωδών κοιτάει μετά από μια εκτενή έρευνα να αγοράσει τη μετοχή μιας εταιρείας όπου θα έχει πιθανή μεγάλη μελλοντική ανάπτυξη που όμως δεν είναι αποτυπωμένη στο ταμπλό.

Η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως μετοχές, νομίσματα, εμπορεύματα, ακίνητα και πολύτιμα μέταλλα, καθώς όλα έχουν κάποια θεμελιώδη αξία. Οτιδήποτε επηρεάζει την εγγενή αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μετριέται στη θεμελιώδη ανάλυση.

****

Η τεχνική ανάλυση επικεντρώνεται στη καθημερινή κίνηση και δράση  της αγοράς καταγράφοντας σε γραφήματα τους κτύπους της καρδιάς της.

Η καθαρή δράση των τιμών χρησιμοποιείται κυρίως ως δείκτης ψυχολογίας του τρόπου με τον οποίο οι επενδυτές ενήργησαν πριν ή μετά από κάποια  επίπεδα  τιμών και πώς μπορούν πάνω σε αυτά τα δεδομένα  να λάβουν αποφάσεις αγοράς και πώλησης στο μέλλον.

  • Οι τεχνικοί δείκτες είναι παράγωγα της δράσης των τιμών και χρησιμοποιούνται επίσης για τη μέτρηση και την ποσοτικοποίηση των τάσεων, επίπεδα υπεραγοράς/υπερπωλήσεων, ορμής, αποκλίσεων, εύρους συναλλαγών και άλλα πολύ πιο περίπλοκα μαθηματικά στοιχεία.

Οι τεχνικοί αναλυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς τύπους γραφημάτων για να προσθέσουν περισσότερες και όλο και πιο περίπλοκες διαστάσεις στην οπτική δράση των τιμών.

  • Κατά πολλούς η τεχνική ανάλυση είναι η μόνη που εντοπίζει τις κινήσεις των insiders, πολύ πριν ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα ή κάποια ισχυρά deals που επηρεάζουν έντονα την αξία της μετοχής ή άλλων προϊόντων.

Είναι το άκουσμα των βροντών λίγο πριν τη καταιγίδα.

Η καλύτερη χρήση της τεχνικής ανάλυσης δεν είναι να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τη μελλοντική τιμή, αλλά να προσδιορίσουμε την πορεία της κύριας τάσης, να ποσοτικοποιήσουμε τις πιθανότητες για το τι θα συμβεί στη συνέχεια και να προσδιορίσουμε ένα επίπεδο τιμής εισόδου για έναν καλό λόγο κινδύνου/ανταμοιβής (risk/reward ratio). Βέβαια αυτό ίσχυε πριν καμιά δεκαετία.

  • Τώρα η εξελιγμένη και πιο «βαριά» τεχνική ανάλυση μπαίνει σε ταχύτατα μηχανήματα γιγάντιων επενδυτικών οργανισμών τα οποία παίρνουν  αποφάσεις επενδύσεων σε nanoseconds δημιουργώντας  από μόνα τους το βέλος της βραχυχρόνιας τάσης.

Η τεχνική ανάλυση δεν λαμβάνει υπόψη τα θεμελιώδη των εταιρειών καθώς η εστίασή της  είναι στη δράση τιμών. Οι  φανατικοί τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η εξέταση των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων μιας εταιρείας δεν έχει καμία σχέση, καθώς κάποιος μπορεί να αντλήσει περισσότερα στοιχεία από τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής μιας εταιρείας.

  • Ωστόσο όμως, η θεμελιώδης ανάλυση πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή  κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας λίστας παρακολούθησης, ώστε ο επενδυτής να μπορεί να επιλέξει σε τι τίτλους θα επενδύει με βάση τα θεμελιώδη στοιχεία και στη συνέχεια να αποφασίζει πότε θα τους αγοράζει ή πουλάει με βάση την τεχνική δράση τιμών.

Ένας  επενδυτής μπορεί να επιλέξει να επικεντρωθεί είτε σε θεμελιώδη είτε σε τεχνική ανάλυση αλλά κατά τη γνώμη μου ο συνδυασμός και των δύο…σκοτώνει.

Τα θεμελιώδη μπορούν να μας πουν τι να αγοράσουμε και η τεχνική ανάλυση πότε να το αγοράσουμε και να το πουλήσουμε.

Τώρα, ποια από τις δύο αναλύσεις έχει το πάνω χέρι απλώς θα παραθέσω τις λέξεις του Γουόρεν Μπάφετ : «Η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις. Η αξία είναι αυτό που παίρνεις. »

Chartswar.com Homepage – Αρχική

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ