Η σημερινή διορθωτική κίνηση της αγοράς ήταν αναμενόμενη, φυσιολογική και απαραίτητη

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ & ΥΓΙΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Η σημερινή διορθωτική κίνηση της αγοράς μετά από την έντονη 14-ήμερη ανοδική κίνηση, μπορεί να άργησε λίγο, αλλά εν πολλοίς  είναι αναμενόμενη και φυσιολογική. Η εξαέρωση της αγοράς και η δημιουργία νέων τεχνικών στηρίξεων, κρίνεται απαραίτητη για την συγκέντρωση των αναγκαίων δυνάμεων συνέχισης της ανοδικής κίνησης.

Οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ και η επέκταση των προγραμμάτων PEPP & TLTRO iii, τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά, αποδεικνύει άλλη μια φορά στις αγορές ποιος είναι το πραγματικό αφεντικό στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ταχύτητα της και η αποφασιστικότητα της, κρατούν το οικονομικό οικοδόμημα συνεκτικό, σε αντίθεση με τα πολιτικά κέντρα αποφάσεων της Ε.Ε.

Οι αποφάσεις αυτές έχουν  θετικό αντίκτυπο για όλες τις χώρες, αλλά για την Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Αυτό απεικονίζεται κυρίως στην αγορά κρατικών ομολόγων της και στην συνεχή αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού της, που στην 10-ετία κινούνται πλέον πέριξ του 0,61%, διευκολύνοντας την διαχείριση του δυσθεώρητου Ελληνικού χρέους.

Αλλά και οι Ελληνικές τράπεζες καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις συνεχίζουν να υποβοηθούνται από  την παροχή άπλετης και φθηνής ρευστότητας, μέσω του προγράμματος επαναγοράς δανείων TLTRO III, διατηρώντας τις προσδοκίες για μια καλύτερη χρονιά το 2021, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε Μικροοικονομικό επίπεδο.

Συνεπώς παρά την σημερινή έντονη διόρθωση , η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση απέχει πολύ από το να απειληθεί. Η διορθωτική κίνηση αποτελεί ευκαιρία επανατοποθετήσεων, για όσους πούλησαν ή δεν επιβιβάστηκαν στο 1ο ανοδικό κύμα. Η προσέγγιση των κινητών Μέσων όρων 25, 50 & 200 ημερών αποτελούν τους εύκολους οδηγούς, σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να τοποθετηθεί στην αγορά.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εύρος του ανοδικού καναλιού οριοθετείται πλέον μεταξύ των 820-720 μονάδων στον ΓΔ και 1930-1630 μονάδων για το Δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης, σε συνεννόηση με τους επενδυτικούς μας συμβούλους καταστρώνουμε τις αντίστοιχες στρατηγικές, επιλέγοντας μετοχές με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και ιστορικά αξιόπιστο management..

ΛΟΥΚΑΣ Β. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ – FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ / Corporate Advisor Mc Banking & Finance