Η “ακτινογραφία” των μετοχών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, 1995-2021

Η “ακτινογραφία” των μετοχών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, 1995-2021

Για πρώτη φορά, εξετάσαμε τους πίνακες του συνδέσμου (δείτε εδώ) και εξηγήσαμε τη λειτουργία τους και τη χρησιμότητά τους, στο τεύχος 203. Σήμερα, σχεδόν 3 χρόνια αργότερα -και ενώ έχουμε αναφερθεί στους συγκεκριμένους πίνακες, σε αρκετές ακόμη περιπτώσεις- επανερχόμαστε στην εξέτασή τους, αφού αποδείχθηκε ότι πρόκειται για μερικούς από τους πιο σημαντικούς στατιστικούς πίνακες που έχουμε επινοήσει και δημοσιεύσει, σε όλο το διάστημα της επανακυκλοφορίας του περιοδικού, από το 2018.

Θα διατηρήσουμε την αρίθμηση των πινάκων που είχαμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, όμως θα ξεκινήσουμε τη -σύντομη- εξέτασή μας, από τον Πίνακα 4.

Ο πίνακας αυτός μας δείχνει τον αριθμό των μετοχών που διαπραγματεύονται σε διάφορα “εύρη τιμών”, από το 1995 έως και σήμερα. Το 1995 (στο κάτω μέρος του πίνακα), από τις 298 μετοχές που διαπραγματεύονταν τότε στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μόλις 2 διαπραγματεύονταν σε τιμή κάτω του € 0,50 (για το διάστημα από το 1995 έως και το 2000, μετατρέψαμε τις τιμές, από δραχμές σε ευρώ). Παρατηρούμε την εξέλιξη του αριθμού αυτού, από κάτω προς τα πάνω, για όλο το διάστημα από το 1995 μέχρι και σήμερα. Παρατηρούμε ότι, μετά το 2010, ο αριθμός αυτός αυξάνεται σημαντικά. Η αύξησή του κορυφώνεται στο τέλος του 2015, όταν, από τις 239 μετοχές διαπραγματευόμενες μετοχές, οι 135 είχαν τιμή € 0,50 ή χαμηλότερη.

Αντίθετα, ενώ κατά το 1995, 46 από τις 298 μετοχές είχαν τιμή μεγαλύτερη των € 10,0, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 294 (από τις 336 που διαπραγματεύονταν τότε) και υποχώρησε σε μόλις 9 μετοχές, στο τέλος του 2015.

Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις αυτές, σε ποσοστά. Αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα 5 (τον οποίο δημοσιεύουμε στο παρόν άρθρο, ενώ τους υπόλοιπους τους εμφανίζουμε μόνο στο σύνδεσμο).

Στον Πίνακα 5, υπολογίζεται ότι, στο τέλος του 1995, μόλις το 0,7% των 298 μετοχών που διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο την περίοδο εκείνη, είχαν τιμή μεταξύ € 0 και € 0,50. Το ποσοστό αυτό, μετά το 2007 άρχισε να αυξάνεται. Έφτασε στο 55,3% στο 2011 και στο 56,5% στο τέλος του 2015. Από τότε, άρχισε να υποχωρεί.

Αυτό το είχαμε επισημάνει ήδη από το 2018, όταν αναφέραμε ότι, το “χαμηλότερο σημείο” της αγοράς σημειώθηκε το Φεβρουάριο του 2016 και ότι, από τότε, ξεκίνησε μία νέα μακροχρόνια ιστορική περίοδος για την ελληνική πολιτική, οικονομία και κοινωνία και -αντανακλαστικά- και για το Χρηματιστήριο. Και ότι, όπως συμβαίνει πάντα, στην πρώτη φάση της νέας περιόδου, η χρηματιστηριακή αγορά θα είναι ανοδική και, κάποια στιγμή, μετά από αρκετά χρόνια μετά το 2016, θα “κορυφώσει” σε νέα υψηλά. Από τότε, παρακολουθούμε σταθερά την εξέλιξη αυτών των στατιστικών.

Σήμερα, το ποσοστό των μετοχών που έχουν τιμή μεταξύ € 0,0 και € 0,50 έχει υποχωρήσει στο 22,2% και, όσο θα ανεβαίνει η χρηματιστηριακή αγορά, θα συνεχίσει να υποχωρεί. Αντίστοιχα, αυξάνεται το ποσοστό των μετοχών που έχουν τιμή μεταξύ € 5,0 έως € 10,0, ενώ θα συνεχίσει να αυξάνεται και στο μέλλον. Δηλαδή, αυτά τα χρόνια, συμβαίνει μία “δομική μετατόπιση” των τιμών των μετοχών προς όλο και ανώτερα επίπεδα -αυτό είναι το “ανέβασμα του κύκλου”.

Στον Πίνακα 6, παρατηρούμε ότι, παράλληλα με την υποχώρηση του ποσοστού των μετοχών που έχουν τιμή μεταξύ € 0,0 και € 0,50, αυξάνεται και ο μέσος όρος της τιμής των μετοχών αυτών. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα “εύρη” τιμών. Αυτό επιβεβαιώνει τη θεωρία μας για τη “δομική μετατόπιση”.

Στον Πίνακα 1 (στον ίδιο σύνδεσμο, δηλαδή εδώ), εμφανίζεται η ομαδοποίηση των μετοχών σε διάφορα εύρη κεφαλαιοποίησης. Έτσι, βλέπουμε ότι, στο εύρος της κεφαλαιοποίησης μεταξύ € 0 και € 20 εκατομμύρια, σήμερα βρίσκονται 61 μετοχές. Στο τέλος του 2020 βρίσκονταν 74 μετοχές, και 97 στο τέλος του 2019. Η εταιρίες που “έφυγαν” από αυτό το εύρος, μετατοπίστηκαν προς ανώτερα εύρη τιμών. Δείτε τα στον πίνακα.

Πιο “καθαρή” είναι και πάλι η εικόνα στον Πίνακα 2, όπου εμφανίζεται ο αριθμός των μετοχών στα διάφορα εύρη κεφαλαιοποίησης, με τη μορφή του ποσοστού. Έτσι, σήμερα, το 38,6% των μετοχών, έχει κεφαλαιοποίηση ανάμεσα στα € 0 έως € 20 εκατομμύρια. Το 2015, το ποσοστό αυτό έφτανε στο 65,3%. Η μείωσή του σήμερα οφείλεται στη “μετατόπιση” της κεφαλαιοποίησης των μετοχών, σε ανώτερα εύρη τιμών.

Υποστηρίζουμε -και εκτιμούμε ότι, όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα αποδειχθεί- πως, με βάση την εξέλιξη των ποσοστών αυτών -της “ακτινογραφίας των μετοχών” όπως ονομάζουμε αυτή την ομάδα στατιστικών, θα μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα την κορύφωση της αγοράς. Για την ορθή διάγνωση βεβαίως, θα μας βοηθήσουν και άλλοι δείκτες και άλλα φαινόμενα, που αναπόφευκτα θα συμβούν στην κορύφωση, ή κοντά σ’ αυτή.

Και αυτό θα το πετύχουμε επειδή, μέσα από τη μακροχρόνια παρακολούθηση των στατιστικών αυτών, αντιλαμβανόμαστε πλέον τη συμπεριφορά των τιμών και την κίνησή τους μέσα στο χρόνο. Αυτή ακριβώς τη γνώση, πολύτιμη κατά την άποψή μας, προσπαθούμε να μεταδώσουμε και προς εσάς.

Δείτε όλους του πίνακες σε περιβάλλον excel, εδώ.