Η πορεία του κινητού μέσου όρου 200 ημερών (ΚΜΟ-200)

Στις 11/6/2021, η καμπύλη του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (ΚΜΟ-200) βρισκόταν στις 764,48 μονάδες, δηλαδή απείχε από την καμπύλη του Γενικού Δείκτη (ΓΔ) κατά 17,43% (ως βάση υπολογισμού λαμβάνουμε την τιμή του ΓΔ).

  • Στην παρούσα φάση, η τιμή του ΚΜΟ-200 αυξάνεται με ρυθμό 1,3 – 1,4 μονάδες την ημέρα, ρυθμό ελαφρά αυξημένο σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες.

Η καμπύλη της απόστασης της καμπύλης του ΚΜΟ-200 από την καμπύλη του ΓΔ, είναι η έντονη μαύρη καμπύλη του παρακάτω διαγράμματος.

  • Παρατηρείτε την κίνηση της καμπύλης αυτής, σε σχέση με τη γραμμή του 0% που εμφανίζεται στον δεξί κάθετο άξονα.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Η κίνηση των δύο καμπυλών εξακολουθεί να είναι ομαλή και χαρακτηριστική της κίνησης μίας μακροχρόνιας ανοδικής αγοράς, δηλαδή και οι δύο ανεβαίνουν με τον ίδιο περίπου ρυθμό, χωρίς να διαταράσσεται η μεταξύ τους απόσταση. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συνήθως ο χρηματιστηριακός δείκτης έχει ακόμη σημαντικό περιθώριο ανόδου.

  • Αν επιβεβαιωθεί η εκτίμησή μας ότι, στο επόμενο καλοκαίρι (έτους 2022), ο Γενικός Δείκτης θα προσεγγίσει τις 1.500 μονάδες, η απόσταση μεταξύ των δύο καμπυλών θα εξακολουθεί να είναι γύρω στο 10%.

Παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι δε θα έχει υπάρξει σήμα πωλήσεων και ότι το Χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος” θα εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στην αγορά, ενδεχομένως χωρίς να κάνει κάποια πράξη -αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από τη συμπεριφορά των επί μέρους μετοχών.

  • Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο, πάντα αναφέρουμε ότι, το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών” είναι ένα σύστημα που επιτρέπει σ’ αυτόν που το ακολουθεί να εκμεταλλεύεται τις ανόδους της αγοράς, χωρίς κόπο, χωρίς αβεβαιότητα και χωρίς να πραγματοποιεί πολλές πράξεις.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Με βάση την πρόβλεψη που, κάθε φορά, επιχειρούμε για την εξέλιξη της πορείας της καμπύλης του ΚΜΟ-200, εκτιμούμε ότι, αν ο μέσος όρος των κλεισιμάτων του Γενικού Δείκτη, είναι, κατά τις επόμενες 100 συνεδριάσεις, γύρω στις 945 μονάδες, τότε, στις 2/11/2021, η τιμή της καμπύλης του ΚΜΟ-200 θα βρίσκεται στις 895,28 μονάδες. Αν ο μέσος όρος των κλεισιμάτων του ΓΔ είναι γύρω στις 955 μονάδες, τότε η τιμή της καμπύλης του ΚΜΟ-200 θα βρίσκεται στις 900,28 μονάδες.