Η πολύ σημαίνουσα περιοχή αντίστασης των 1,20 ευρώ για την μετοχή της Intracom

Η μετοχή του ομίλου της Intracom (ΙΝΤΚΑ) έχει τμήσει ανοδικά μετά από τρία χρόνια “φαγούρας” τη μακροπρόθεσμη γραμμή τάσης που έρχεται από τα 1,70 ευρώ τον Γενάρη του 2018.

Αυτό από μόνο του μπορεί να λέει πολλά αλλά θα πρέπει και η τιμή της μετοχής να ολοκληρώσει αυτή τη κουραστική πλάγια συσσωρευτική κίνηση πέριξ του επιπέδου των 0,82 με 0,78 ευρώ και να πάει να επιτεθεί στην περιοχή της αντίστασης των 0,88 ευρώ.

Η επιβεβαιωμένη λύση του εν λόγω πλάγιου σχηματισμού θα βάλει φτερά στα πόδια της μετοχής ωθώντας τη πάνω στην πολύ σημαίνουσα περιοχή αντίστασης των 1,20 ευρώ.

  • Σημαίνουσα, γιατί εάν η τιμή της μετοχής περάσει πάνω από αυτήν θα ηχήσει και την απαρχή της αναπτυξιακής αναγέννησης του ομίλου.

pin

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR

Ο κ. Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής στην Aenaon Markets. 

**************