Η ώρα του Ηρακλή πλησιάζει συντηρώντας την αισιοδοξία, ο διάβολος ωστόσο κρύβεται στις λεπτομέρειες…  

Εφεδρείες από ομόλογα και ακίνητα υποστηρίζουν την ταχύτερη μείωση των NPEs

  • Η ώρα του Ηρακλή πλησιάζει συντηρώντας την αισιοδοξία, ο διάβολος ωστόσο κρύβεται στις λεπτομέρειες…  

Η Alpha Bank με το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στα αποτελέσματα του κλάδου την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο και σε αυτή την δημοσίευση υπήρξαν ενδιαφέρουσες αναγνώσεις και διαφοροποιήσεις. Αυτή την φορά θα ξεκινήσουμε την επισκόπηση των αποτελεσμάτων από την ανάποδη, από τις αποτιμήσεις σε σχέση με την ενσώματη καθαρή θέση, ένα μέτρο το οποίο είθισται να δίνει μια αίσθηση προτίμησης ή εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η αγορά έχει πάρει πλέον σαφή θέση έναντι των τραπεζών και από εκεί που όλες βάδιζαν σε μια λογική αποτίμησης με σφιχτές διαφορές πλέον η ψαλίδα έχει ανοίξει αντανακλώντας τις βελτιώσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε ισολογισμό.

Η Eurobank βρίσκεται πιά στο 73% της ενσώματης καθαρής της θέσης επειδή βρήκε το κεφάλαιο να κινηθεί ταχύτερα στην μείωση των προβληματικών της δανείων. Είναι η τράπεζα που θα βγει πρώτη σε μια κερδοφορία καθόλα αξιόλογη που το 2020 θα προσεγγίσει τα 400 εκατ. ευρώ. Η καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στο να κλείσει η μεγαλύτερη ως τώρα τιτλοποίηση προβληματικών δανείων στην Ελλάδα (Cairo) γίνεται αντιληπτή περισσότερο σαν λόγος για να μειωθούν οι ζημιές που θα προκύψουν από τις ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης από την διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και της ολοκλήρωσης του σχεδίου Ηρακλής για τον οποίο η Eurobank έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει. Η διοίκηση επιδιώκει την πώληση του 20% των ενδιάμεσων τίτλων και του 51% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης στον επενδυτή που θα αναλάβει την διαχείρηση (FPS). Η τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω την ζημιά των κεφαλαίων στο 1,2 – 1,4 δις ευρώ από την συναλλαγή η οποία ωστόσο θα μειώσει τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού κατά 1,8 δις ευρώ «ουδετεροποιώντας» την επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια. Η διοίκηση δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε ανανέωση των προβλέψεων της στο μέσον της επόμενης χρονιάς όταν και θα έχει υλοποιηθεί η συναλλαγή.

Η Εθνική Τράπεζα είχε την πιο στιβαρή εικόνα κερδοφορίας, ισχυρή κάλυψη στα προβληματικά δάνεια (55%) και υπολείπεται του φετινού στόχου μείωσης κατά 300 εκατ. ευρώ ενώ το 2020 η Τράπεζα θα επιδιώξει να μειώσει τα NPEs κατά 4,6 δις ευρώ επιπλέον του στόχου των 9,3 δις ευρώ με την βοήθεια του Ηρακλή. Τα ομόλογα που έχει στο ενεργητικό ( 9 δις ευρώ) καθώς και η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής (+150 εώς 200 μονάδες βάση) αποτελούν ισχυρές εφεδρείες στην επιτάχυνση του πλάνου και της διατήρησης των κεφαλαιακών δεικτών σε υψηλά επίπεδα. Η σχέση τιμής με την ενσώματη καθαρή θέση βρίσκεται στο 51%. Για την επιβάρυνση του ΛΕΠΕΤΕ (40 εκατ. ευρώ ετησίως) η διοίκηση ανέφερε ότι θα βρεθεί μια λύση που να εξυπηρετεί όλες τις πλευρές καθώς η Τράπεζα δεν επιθυμεί να αναλάβει τον σχηματισμό πρόβλεψης και για τις μελλοντικές πληρωμές.

Η Alpha Bank έχει τρέχουσα τιμή προς ενσώματη καθαρή θέση στο 36% ωστόσο αν υπολογιστούν οι ζημιές από το Galaxy (Τιτλοποίηση12 δις ευρώ) η προσαρμοσμένη σχέση ανεβαίνει στο 49%. Εκτός από το επιχειρηματικό πλάνο που αναλύθηκε στο προηγούμενο φύλλο η Alpha αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές περί τα 800 εκατ. ευρώ με έκδοση TierII μέσα στο 2020 ενισχύοντας την δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από ομόλογα στον ισολογισμό έχουν αυξηθεί στα 769 εκατ. ευρώ από 527 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο. Για κάθε 50 μονάδες βάσης κίνηση στα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων η Αlphabank καταγράφει 170 εκατ. ευρώ προ φόρων αποτέλεσμα στα ίδια Κεφάλαια.

Η Τράπεζα Πειραιώς τέλος διαπραγματεύεται στο 26% της καθαρής της θέσης έχοντας ένα βαρύ και πιο σύνθετο πρόγραμμα δράσεων. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει το κουπόνι των CoCos ενώ σε ότι αφορά την πρόθεση του ΤΧΣ το 2022 όπου και υπάρχει η επιλογή της μετατρεψιμότητας άφησε να εννοηθεί ότι η επιλογή εκείνης της στιγμής θα αφορά το ΤΧΣ. Η πώληση της θυγατρικής στην Βουλγαρία και η έκδοση του ομολόγου TIer II αύξησαν τους δείκτες επάρκειας κατά 270 μονάδες βάσης αποκτώντας απόσταση ασφαλείας από τα εποπτικά όρια.  Εντός του 2020 η Πειραιώς αναμένεται να εκδώσει νέες ομολογίες Tier II που ανεβάσουν τους δείκτες περί τις 100 μονάδες βάσης. Δύο τιτλοποιήσεις έρχονται στο α’ εξάμηνο του 2020 συνολικού μεγέθους 3 δις ευρώ στο πλαίσιο του Ηρακλή εκ των οποίων η μία θα αφορά στεγαστικά δάνεια ύψους 2 δις ευρώ.  Τέλος, η αύξηση της αξίας των καλυμμάτων από τα ακίνητα μείωσε κάτω από τις 100 μονάδες βάσης το κόστος των απομείωσεων στο γ’ τρίμηνο.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου

Κατά τα άλλα η προ προβλέψεων κερδοφορία κινήθηκεχαμηλότερα από τα επίπεδα του β’ τριμήνου (-1,8%) λόγω της των χαμηλότερωνεσόδων από τόκους και την μείωση των εκτάκτων κερδών που αντιστάθμισε τα αυξημένα έσοδα από προμήθειες. Οι πιστωτικές ζημιές αποκλιμακώθηκαν κατά 2%ωστόσο η κερδοφορία όλων των τραπεζώνεξαιρουμένων εκτάκτων και  ήταν οριακή για ένα ακόμα τρίμηνο λόγω εξόδων αναδιάρθρωσης, εθελούσιας εξόδου και διακοπτόμενων δραστηριοτήτων.  Η συνολική μείωση των NPEs έπεσε στα 74,1 δις ευρώ ενώ η μείωση των εγχώριων NPEs στο τρίμηνο ήταν5,2 δις. Οι δείκτες των NPE’sγια το σύνολο των τραπεζών διαμορφώθηκαν σε 41,4% από 43% στο β’ τρίμηνο με την κάλυψη να πέφτει στα επίπεδα του 48,8% από 50%. Οι βασικοί δείκτες φερεγγυότητας βρίσκονται στο 15,6%, 96 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το Q2:19.

Συμπερασματικά ο Ηρακλής κρίνει πολλά και οι λεπτομέρειες του σχεδίου πιθανόν να το κάνουν λιγότερο ελκυστικό για κάποιες τράπεζες. Για παράδειγμα αν τελικά υπερισχύσει η άποψη για έστω και μικρή βαρύτητα στα έντοκα στοιχεία ενεργητικού ή για εμπροσθοβαρείς πληρωμές των εγγυήσεων των κύριων τίτλων το πλάνο θα γίνει εξαιρετικά δαπανηρό (η Eurobank έκανε λόγο για δαπάνη κοντά στα 240 εκατ. ευρώ) και ασύμφορο στην χρήση του. Υπό αυτό το πρίσμα η Εθνική τράπεζα φαίνεται ως η πιο καλή επιλογή που δεν συναρτά την τύχη της με την έκβαση του πλάνου λόγω των πολλών και ειδικών επιλογών που έχει στον ισολογισμό της.

Οι βασικοί λογαριασμοί των τραπεζών στο γ’ τρίμηνο

Σε εκατ. ευρώ ΑΛΦΑ Δ (%)* ΕΥΡΩΒ Δ (%) ΕΤΕ Δ (%) ΠΕΙΡ Δ (%) Τράπεζες QoQ
Έσοδα από τόκους 383,2 -1,4% 345,9 1,1% 300 -2,9% 353,0 -1,8% 1.382 -1,2%
Προμήθειες 95,6 17,7% 94,2 4,8% 64 4,9% 81,0 5,2% 335 +8,3%
Προ Προβλέψεων Αποτελέσματα 285,2 -11,6% 223,2 -15,9% 257,0 18,4% 210 11,5% 976 -1,8%
Προβλέψεις -261,5 -6,3% -144,8 20,9% -99 2,0% -157 -7,5% -662 +2,0%
Καθαρά κέρδη 4,7 -92,1% 55,3 750,8% 145 -28,9% 44 130,1% 251 -9,6%
Βασικά Κεφάλαια και μόχλευση (Σε δις ευρώ)
CT1 (%) 17,8% +80 bps 15,9% +20 bps 14,7% +124 bps 16,0% +20 bps 15,6% +96 bps
CT1 B3 FullyLoaded (%) 14,80% +80 bps 13,7% +30 bps 11,3% -1.100 bps 12,6% -20 bps 10,0% +47 bps
Δάνεια/Καταθέσεις 102% -94 bps 87% -520 bps 88% -8.769 bps 70% -115 bps 84% -111 bps
Αποτελέσματικότα και καλύψεις
NPL ratio (%) 30,0% -270 bps  25,0% -90 bps  24,4% -200 bps  34,1% -10 bps  28,8% -142 bps 
NPL’s Κάλυψη (%) 67,0% -200 bps 68,6% -50 bps 76,6% -80 bps 69,6% -290 bps 69,70% -182 bps
NPΕ ratio (%) 45,5% -260 bps  31,1% -170 bps  34,2% -230 bps  51,6% +20 bps  41,4% -160 bps 
NPEs Κάλυψη (%) 44,0% -300 bps 55,1% +59 bps 54,8% -120 bps 46,0% -220 bps 48,1% -68 bps
Κόστος/Έσοδα 49,5% +293 bps 50,8% +502 bps 45,3% -314 bps 55,0% -306 bps 50,1% +70 bps
Πιστωτικό κόστος -2,64% -17 bps -1,59% +44 bps -1,34% +0 bps -1,64% -12 bps -1,84% +3 bps
Επιτοκιακό περιθώριο 2,44% -6 bps 2,25% -2 bps 1,83% -8 bps 2,39% -4 bps 2,21% -6 bps
Βασικοί Λογαριασμοί (Σε δις ευρώ)
Ιδια Κεφαλαία 8,5 1,6% 6,6 2,7% 5,9 6,3% 7,8 1,4% 28.739 2,7%
Σύνολο δανείων 49,1 -4,2% 44,5 2,2% 35,6 -4,9% 49,8 -0,3% 179.030 -1,8%
Σύνολο δανείων (καθαρά) 39,5 -1,2% 37,0 3,2% 29,0 -2,9% 38,0 -1,2% 143.390 -0,4%
Σύνολο Καταθέσεων 39,6 0,9% 42,3 2,3% 42,8 -0,3% 45,2 0,6% 169.902 0,9%

Δ(%)* Νοείται ως διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Που βρίσκονται τα εγχώρια NPEs ανά τράπεζα στο γ’ τρίμηνο

Alpha Βank Δάνεια NPEs NPE (%) Συνολικές Προβλέψεις Κάλυψη Πρόβλεψης Αξία Καλύμματος Αξία του καλύμματος στο δάνειο Συνολική Κάλυψη
Στεγαστικά              14,5               7,3 50,2%               2,0 27,4%               5,4 74,0% 101,4%
   Καταναλωτικά                5,2               3,1 60,2%               1,8 58,1%               0,7 22,6% 80,6%
Μικρ. & Μες. Επιχ.                4,9               3,8 77,3%               1,7 44,7%               1,7 44,7% 89,5%
Επιχειρηματικά              17,5               5,1 28,8%               2,7 52,9%               3,1 60,8% 113,7%
Σύνολο              42,1             19,3 45,8%               8,2 42,5%             10,9 56,5% 99,0%
Εθνική Τράπεζα                
Στεγαστικά              14,7               6,7 45,4%               2,6 39,0%               4,7 70,0% 109,0%
   Καταναλωτικά                2,3               0,7 30,1%               0,6 85,1%               0,2 24,0% 109,1%
Μικρ. & Μες. Επιχ.                1,9               1,0 51,2%               0,8 79,9%               0,6 64,0% 143,9%
Επιχειρηματικά              14,8               3,2 21,2%               2,8 89,1%               1,8 58,0% 147,1%
Σύνολο              33,7             11,5 34,1%               6,8 59,0%               7,3 63,4% 122,5%
Eurobank                
Στεγαστικά              12,5               3,8 30,4%               1,6 43,4%               2,5 66,6% 110,0%
   Καταναλωτικά                2,9               1,2 41,3%               1,1 87,6%               0,1 9,4% 97,0%
Μικρ. & Μες. Επιχ.                6,0               3,3 55,1%               1,7 52,4%               1,8 55,6% 108,0%
Επιχειρηματικά              15,5               4,8 31,0%               2,8 57,8%               2,3 47,2% 105,0%
Σύνολο              36,9             13,1 35,5%               7,2 55,0%               6,7 51,5% 106,5%
Τράπεζα Πειραιώς                
Στεγαστικά              14,0               6,1 43,5%               1,7 28,0%               4,3 71,0% 99,0%
   Καταναλωτικά                4,2               2,2 52,7%               1,6 72,0%               0,5 22,0% 94,0%
Μικρ. & Μες. Επιχ.                 –                –                –                –
Επιχειρηματικά              30,2             16,5 54,7%               8,1 49,0%               7,3 44,0% 93,0%
Σύνολο              48,5             24,9 51,3%             11,4 45,9%             12,1 48,7% 94,6%
Συστημικές Τράπεζες Δάνεια NPEs NPE (%) Συνολικές Προβλέψεις Κάλυψη Πρόβλεψης Αξία Καλύμματος Αξία του καλύμματος στο δάνειο Συνολική Κάλυψη
Στεγαστικά              55,7             23,9 42,8%               8,0 33,3%             16,9 70,9% 104,3%
   Καταναλωτικά              14,6               7,2 49,5%               5,0 69,9%               1,5 20,3% 90,2%
Μικρ. & Μες. Επιχ.              12,9               8,1 62,9%               4,2 52,2%               4,2 51,5% 103,7%
Επιχειρηματικά              78,1             29,6 37,9%             16,4 55,4%             14,5 48,9% 104,3%
Σύνολο             161,2             68,8 42,6%             33,6 48,9%             37,0 53,9% 102,7%

 

Ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (σύνολο και των 4 τραπεζών)

Συστημικές Τράπεζες Δάνεια NPEs NPE (%) Συνολικές Προβλέψεις Κάλυψη Πρόβλεψης Αξία Καλύμματος Αξία του καλύμματος στο δάνειο Συνολική Κάλυψη
Στεγαστικά               (1,0)              (0,4) 0,0%              (0,5) -1,6%              (0,5) -0,7% -2,3%
   Καταναλωτικά               (0,6)              (0,7) -2,4%              (0,5) -1,0%              (0,1) 0,0% -0,9%
Μικρ. & Μες. Επιχ.               (0,4)              (0,4) -1,1%              (0,2) -0,3%              (0,3) -1,3% -1,6%
Επιχειρηματικά               (3,4)              (3,7) -3,0%              (2,0) 0,1%              (2,2) -1,0% -0,9%
Σύνολο -5,4 -5,2 -1,7% -3,3 -5,4%              (3,1) -0,4% -1,4%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή 

Οι τάσεις των βασικών στοιχείων των αποτελεσμάτων των συστημικών τραπεζών

Πως εξελίσσονται NPEs και NPLs ( ανά τρίμηνο)ΝPEsNPLs Πως κινείται το εισόδημα από τόκους (σε εκατ. ευρώ)
Πως κινείται το εισόδημα από προμήθειες (σε εκατ. ευρώ) Πως εξελίσσεται το πιστωτικό κόστος

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Ποια είναι η σχέση ενσώματης καθαρής θέσης και τρέχουσας κεφαλαιοποίησης

Τράπεζα P/TBVQ3:2019
Τράπεζα Πειραιώς 26%
Εθνική Τράπεζα 51%
Alpha Bank 36%
Eurobank 73%
  • Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή
  • MANOΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Print Friendly, PDF & Email