Η νέα τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των ΕΧΑΕ, ΑΒΑΞ και ΙΝΚΑΤ (31.3.2021)

Η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,985 ευρώ με πτώση 1,60%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης υψηλότερα των 4,0 ευρώ, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,43 ευρώ και η στήριξη στα 3,88 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Η μετοχή δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον ΚΜΟ200 (3,89 ευρώ) στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, αυξάνοντας τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για υψηλότερα επίπεδα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 144,0 χιλ. τεμάχια.

Τιμή

Κεφαλαιοποίηση

P/E

P/BV

YTD

Deutsche Boerse

€141,85

€26,7 b

23,89

4,18

+1,01%

Euronext

€85,60

€5,96 b

18,82

5,62

-5,44%

LSE

GBX6,939

GBX37,06 b

58,66

6,6

22,85%

*Τιμές κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 30ης Μαρτίου, στοιχεία reuters

Απόδοση μηνός +8,14%

Απόδοση 3μηνου +2,18%

Απόδοση 6μηνου +41,31%

Απόδοση από 1/1 +2,31%

Απόδοση 52 εβδομάδων +12,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,125 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,38 ευρώ

Καθαρή Θέση 105,5 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 1,75

P/BV 2,277

P/E 65,3

Ξένα/Ιδία αρνητικό

ROE +3,67%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,66%

Κεφαλαιοποίηση 240,5 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της Άβαξ έκλεισε στα 0,813 ευρώ με πτώση 2,63%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,44 ευρώ και η στήριξη στα 0,61 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 240,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +33,94%

Απόδοση 3μηνου +21,52%

Απόδοση 6μηνου +98,05%

Απόδοση από 1/1 +18,86%

Απόδοση 52 εβδομάδων +185,26%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,897 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,27 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 105,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 0,73

P/BV 1,11

Ξένα/Ιδία 5,37

ROE +8,51%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 9,13%

Κεφαλαιοποίηση 117,3 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της Ιντρακάτ έκλεισε στα 1,665 ευρώ με άνοδο 0,91%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με αυξημένο όγκο, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,78 ευρώ, και η στήριξη στα 1,55 ευρώ με την επόμενη στα 1,45 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 40,94 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +27,10%

Απόδοση 3μηνου +25,19%

Απόδοση 6μηνου +34,82%

Απόδοση από 1/1 +22,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων +135,17%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,715 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,642 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 60,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 1,87

P/BV 0,89

Ξένα/Ιδία 1,32

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Κεφαλαιοποίηση 53,28 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

  • Μικτή εικόνα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,217με άνοδο 0,46%, και του δεκαετούς στο 0,896με άνοδο 3,34%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

  • Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem