Η νέα σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος

Σε συνέχεια της εκλογής του κ. Γεώργιου Καββαθά και του κ. Θεοδόσιου Πανάικα από την 88η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6.4.2021 της Τράπεζας της Ελλάδος ως μελών του Γενικού Συμβουλίου καθώς και της σημερινής ορκωμοσίας τους σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:

Γιάννης Στουρνάρας: Διοικητής

Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης: Υποδιοικητής

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου: Υποδιοικήτρια

Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος: Σύμβουλος

Γεώργιος Ε. Καββαθάς: Σύμβουλος

Γεώργιος Ι. Καρανίκας: Σύμβουλος

Θεοδόσιος Σ. Πανάικας: Σύμβουλος

Ιωάννης Α. Ρέτσος: Σύμβουλος

Αθανάσιος Ι. Σαββάκης: Σύμβουλος

Δημήτριος Α. Σιδέρης: Σύμβουλος

Όλγα Π. Χαρίτου: Σύμβουλος

Χρήστος Δ. Χατζηεμμανουήλ: Σύμβουλος