Η Moody’s αναβάθμισε τη θυγατρική της Alpha Bank στη Ρουμανία

Μετά την Alpha Bank, η Moody’s αναβάθμισε και το outlook της θυγατρικής της τράπεζας στη Ρουμανία.

Πιο συγκεκριμένα, τη διαβάθμιση «Ba2» της Alpha Bank Romania διατήρησε η Moody’s Investors, αναβαθμίζοντας παράλληλα το μακροπρόθεσμο outlook των καταθέσεων σε «θετικό», από «σταθερό».

Το βραχυπρόθεσμο outlook των καταθέσεων παραμένει σε «Not Prime».

Η Moody’s επισημαίνει τα αμετάβλητα, ισχυρά κεφάλαια της ABR, τα μειούμενα NPLs που διαμορφώνονταν στο 5% του συνόλου των δανείων στα τέλη του 2020, τα βελτιωμένα «μαξιλάρια» ρευστότητας, στο 30,7% των ενσώματων τραπεζικών assets τον Δεκέμβριο του 2020 αλλά και την αξιόλογη αύξηση των καταθέσεων πελατών που έχουν μεταφραστεί σε μείωση της εξάρτησης από την ενδοομιλική χρηματοδότηση, στο 8% των συνολικών assets, από 53% το 2015.

Το θετικό μακροπρόθεσμο outlook των καταθέσεων της ABR ακολουθεί μετά τις βελτιώσεις στο πιστωτικό outlook της μητρικής Alpha Bank. Κατά την άποψη της Moody’s, οι συνεχιζόμενες βελτιώσεις στο πιστωτικό προφίλ της Alpha Bank θα μπορούσαν εν μέρει να προσφέρουν προστασία έναντι του κινδύνου διάχυσης από τους υφιστάμενους δεσμούς ανάμεσα σε ABR και μητρική Alpha Bank.