16/11-Η μετοχή των μεγάλων συγκινήσεων αλλά και της μεγάλης προσοχής (του Θ.Σεμερτζίδη)

Η μετοχή των μεγάλων συγκινήσεων αλλά και της μεγάλης προσοχής
Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Η αισιοδοξία δείχνει να επιστρέφει στο ελληνικό χρηματιστήριο, έπειτα από το +11,49% του γενικού δείκτη την εβδομάδα που μας πέρασε, με την συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης να κλείνει την Παρασκευή με κέρδη, δημιουργώντας προσδοκίες για την συνέχεια.

Αυτό όμως που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, είναι η απόδοση της μετοχής της ΑΡΑΙΓ η οποία πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο της τάξεως του 50,68%, κι όχι άδικα βέβαια, καθώς η ανακοίνωση των Pfizer και Biontech για το εμβόλιο κατά του κοροναϊού έδωσε ώθηση στις μετοχές των εταιρειών οι οποίες έχουν πληγεί από τον ιό, κυρίως όμως αυτών των αεροπορικών εταιρειών.

Σε κάποια άλλη περίπτωση οι προσδοκίες για την συγκεκριμένη μετοχή ίσως να ήταν δικαιολογημένες, εν αναμονή μάλιστα και των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου της εταιρείας στις 24 του μήνα. Στην προκειμένη όμως περίπτωση τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου που δημοσίευσε η εταιρεία δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς, όπως θα αναφέρουμε ευθύς αμέσως.

Οι ζημίες και τα Ιδία Κεφάλαια

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της Aegean, οι ζημίες μετά από φόρους (σε επίπεδο Ομίλου) ανήλθαν στα 158,77 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 13,0 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, με τις καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (ενοποιημένες) να ανέρχονται στα 14,72 εκατ. ευρώ έναντι 244,15 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τι σημαίνουν όμως τα παραπάνω για την εταιρεία, και ποιος κίνδυνος ελοχεύει;

Οι ζημίες των 158,77 εκατ. ευρώ υπερβαίνουν την Καθαρή Θέση του Ομίλου η οποία ανέρχεται στα 130,0 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφώνονται στα 436,5 εκατ. ευρώ.

Δεδομένου ότι το τακτικό αποθεματικό έχει σκοπό την κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν στον ισολογισμό τέλους χρήσης, κι όχι για κάλυψη ζημιών κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου είναι αρνητικά κατά 24,51 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι +16,0 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, υπερβαίνοντας το 50% (52% για την ακρίβεια) του μετοχικού κεφαλαίου, δημιουργούνται αυτομάτως εύλογες απορίες σχετικά με την κατάσταση των Ιδίων Κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης, όπως εάν αυτά γίνουν αρνητικά, καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβεί η εταιρεία, δηλαδή θα επιλέξει μία γενναία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή θα προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακού δανείου;

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε κάποιος εύλογα να πει, ότι ο Όμιλος διαθέτει ρευστότητα της τάξεως των 436,57 εκατ. ευρώ ώστε να ανταποκριθεί στην δύσκολη αυτή περίοδο που επιβάλλει η πανδημία του COVID-19, και δεν θα είχε κι άδικο.

Από μια προσεκτικότερη όμως ματιά στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προκύπτει ότι οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αυξήθηκαν στα 265,47 εκατ. ευρώ στις 30/6/2020 έναντι 205,47 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019, με τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στις 30/6/2020 να ανέρχονται στα 42,17 εκατ. ευρώ από 2,18 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019. Δηλαδή, υπάρχει μία αυξητική τάση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας (συνυπολογίζοντας και τις υποχρεώσεις από μισθώσεις), γεγονός που επηρεάζει αρνητικά και τον δείκτη γενικής ρευστότητας, καθώς αυτός υποχώρησε στις 30/6/2020 στο 0,79 από 1,26 που ήταν στις 31/12/2019.

Οι δυσοίωνες εκτιμήσεις

Όπως αναφέρει η διοίκηση για τις προοπτικές του 2020 «Το 2020 θα είναι με βεβαιότητα η πιο δύσκολη χρονιά στον κλάδο των αερομεταφορών. Η πανδημία έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Η συνολική οικονομική επίδραση δεν μπορεί να εκτιμηθεί με εύλογη βεβαιότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή δεδομένου ότι η ένταση και η διάρκεια της πανδημίας είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στις στρατηγικές προτεραιότητες αντιμετώπισης της κρίσης, έχοντας διασφαλίσει επαρκή ρευστότητα και εντατικοποιώντας τις προσπάθειες διαχείρισης του κόστους».

Παρά τα πρόσφατα ελπιδοφόρα νέα για το εμβόλιο κατά του COVID-19, οι εκτιμήσεις για τον κλάδο των αερομεταφορών για το τρέχον έτος δεν είναι καθόλου καλές, καθώς σύμφωνα με την IATA (βλ. εδώ) οι καθαρές ζημίες για τις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως αναμένεται να ανέλθουν για το σύνολο του έτους στα 84,3 δισ. δολάρια, με τα έσοδα να υποχωρούν στα 419,0 δισ. δολάρια έναντι 838,0 δισ. δολαρίων το 2018, χωρίς όμως ωστόσο να καταφέρουν να βρεθούν στα προ COVID-19 επίπεδα ούτε το 2021, αφού αυτά εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 598,0 δισ. δολάρια.

Η τεχνική εικόνα

Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ από τις αρχές του έτους σημειώνει απώλειες της τάξεως του 52,38%, πραγματοποιώντας όμως σημαντικά κέρδη ύψους 50,38% την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή. Η λογιστική αξία της μετοχής βρίσκεται στο 1,82, με την τιμή/λογιστική αξία (κλείσιμο 13/11) να ανέρχεται στο 2,20, κάνοντας την υπερτιμημένη, ενώ ο αριθμοδείκτης Ξένα/Ιδία βρίσκεται στο 1,61, και ο δείκτης φερεγγυότητας μόλις στο 13,9%.

Όπως διακρίνουμε στο παρακάτω ημερήσιο διάγραμμα, η μετοχή παρά τα σημαντικά κέρδη που πραγματοποίησε την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί πάνω από το επίπεδο των 4,0 ευρώ, παρά το γεγονός ότι στην συνεδρίαση της 12/11 πραγματοποίησε υψηλό στα 4,10 ευρώ. Η παραμονή της μετοχής (από την συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης 10/11) πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης αυξάνει τις πιθανότητες διόρθωσης στις επόμενες συνεδριάσεις, κάτι στο οποίο συνηγορούν και οι δείκτες CCI και MFI. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,38 ευρώ (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στα 3,42 (γραμμή ΓΔ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται.

Συμπέρασμα

Το παραπάνω αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για το κατά πόσο η θεμελιώδη ανάλυση μπορεί να συμβάλει στην πρόβλεψη δυσάρεστων καταστάσεων για έναν επενδυτή, καθώς η αύξηση της ρευστότητας για την Aegean συνεχίζει να αποτελεί το νούμερο ένα ζητούμενο, όσο ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών συνεχίζει να πλήττεται από τις επιπτώσεις που προκαλεί ο COVID-19.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr