Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται στο επίκεντρο

Με φόντο το πολυαναμενόμενο placement, η μετοχή βρίσκει τις πρώτες σημαντικές στηρίξεις της

Άνευ ετέρου, πρόκειται για μια από τις βασικές πρωταγωνίστριες των τελευταίων 14 μηνών.

Διότι αφενός επικυριαρχεί σε αποδόσεις έναντι των λοιπών του κλάδου και του δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης˙ αφετέρου επίκειται ένα μακροπρόθεσμης σημασίας γεγονός, αυτό της -επιτέλους- ιδιωτικοποίησής της, μέσω αποεπένδυσης του ΤΧΣ.

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα έχουμε στα χέρια μας τους τελικούς όρους της διαδικασίας η οποία αναμένεται να εκκινήσει άμεσα την επόμενη εβδομάδα.

Και από τους όρους θα μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τις προθέσεις της διοίκησης, με το βασικό ερωτηματικό να είναι το τελικό ποσοστό διάθεσης εκ του συνόλου του 27% της Τράπεζας που διαθέτει το Ταμείο.

Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής. Οι γνώμες διίστανται για το αν όλη αυτή η ανοδική κούρσα της ΠΕΙΡ ενσωμάτωσε πλήρως τις συνθήκες, ή ήταν απλά η κορυφή του παγόβουνου, ώστε η μετοχή να έχει βάλει πλώρη για τα 5+.

Στα τρέχοντα επίπεδα γεννώνται ευκαιρίες, καθώς η ΠΕΙΡ έχει διορθώσει ύπουλα 4% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα υψηλά της επίπεδα, βρίσκοντας επιθετικές στηρίξεις στη ζώνη 3,80-3,82.

Ο πρώτος στόχος παραμένει πέριξ των 4,20, όμως θα επαναξιολογηθούν τα ευρήματα ανάλογα τους όρους της διαδικασίας.

Αναγνωρίζεται ότι ο τίτλος θα αντιμετωπίσει ασύμμετρη μεταβλητότητα στις ερχόμενες συνεδριάσεις, και θα χαρίσει ..συγκινήσεις, για όποιον αρέσκεται σε τέτοιες.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.