Η μετοχή της MIG και η ηχηρή απουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για άλλη μια φορά κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.

Η τράπεζα Πειραίως θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG, οι οποίες δεν είναι στην κατοχή της, αλλά η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται κανονικά στο Χρηματιστήριο και μάλιστα έχει κλείδώσει στο limit up +29,96% και ανεκτέλεστα 17 εκατ. τεμάχια και με τις συναλλαγές να ξεπερνούν το 75% του συνολικού όγκου της αγοράς ενώ η απόδοση της μετοχής έχει εκτοξευτεί.

Μόνο στο Ελλαδιστάν ανακοινώνεται δημόσια πρόταση για εταιρεία, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί το τίμημα και η μετοχή διαπραγματεύεται κανονικά και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μην παρεμβαίνει.