Η μετοχή της Jumbo μπαίνει και πάλι στο στόχαστρο των αγοραστών

Η ούτως ή άλλως ανοδική πορεία της μετοχής ενδέχεται να πάρει ώθηση από την ανακοίνωση της διοίκησης

Η οποία, εκτάκτως (!) αποφάσισε χρηματική διανομή μικτού ποσού 0,6€ (0,57 καθαρού) από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Κάτι που ακούγεται βάλσαμο σε αρκετά χαρτοφυλάκια, ειδικά θεσμικού χαρακτήρα.

Ώστε να πιθανολογείται και η υποστήριξη της μετοχής στο ταμπλό.

Μιας μετοχής που παραμένει επί μακρόν ανοδική, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Και αγαπημένη επιλογή σε πολλά χαρτοφυλάκια, μιας και η εταιρεία παραδίδει επισταμένα ρεκόρ χρηματοοικονομικών μεγεθών.

Διαγραμματικά, η κατοχύρωση των 27 ευρώ ανοίγει τον δρόμο για τα 31, που αποτελούν εξάλλου και νέα ιστορικά υψηλά.

Θα θέλαμε μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, για να πεισθούμε ότι την τραβούν ..μεγάλα παιδιά.

Να παρατηρηθεί ότι στο εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών είχε σημειώσει ήδη αύξηση 13%, με το δ’ τρίμηνο να είναι παραδοσιακά και το ισχυρότερο λόγω εποχικότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία διένειμε 0,322€ τον Αύγουστο του 2023 και άλλα 1,47€ τον Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας έτσι την αξιοπρεπή μερισματική της πολιτική.

Δικαιούχοι της έκτακτης χρηματικής διανομής είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 20.03.2024 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.