Η Λέων Δεπολας ΑΧΕΠΕΥ αναλαμβάνει ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της ΕΛΤΟΝ

Η  “ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” (εφεξής η Εκδότρια) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 21 Μαρτίου 2019 συνεδρίασή της, ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητας τους. Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης ορίστηκε η  Δευτέρα 1η Απριλίου.

Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την εταιρεία ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

·        Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών Εκδότριας. Για την υπηρεσία αυτή η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ θα λαμβάνει από την Εκδότρια αμοιβή.

·        Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.