Η κυβέρνηση διευρύνει την προστασία σε νέες κοινωνικές ομάδες! Ετοιμάζονται νέες πληρωμές

Η κυβέρνηση διευρύνει την προστασία σε νέες κοινωνικές ομάδες!

Ετοιμάζονται νέες πληρωμές για:

1)Μακροχρόνια άνεργοι:155000 (400€)

2)Επιχειρήσεις & ελ.επαγγελμ. έως 20 εργαζόμενους:600000 (800€)

3)Επιστήμονες:150000 (600€)

4)Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων 160000 (800€)

#MEGA