Ι. Κλουκινάς- Ι. Λάππας: Ανακοίνωση

Η “Ι.Κλουκίνας – Ι.Λάππας” ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το A’ εξάμηνο του 2020 με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 192.000 ευρώ έναντι ζημιών 351.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Αύξηση επίσης παρουσιάστηκε και στο ποσοστό του μικτού κέρδους πωλήσεων από 47,46 % σε 48,60 % γεγονός που οφείλεται στη βελτίωση της διαπραγματευτικής δύναμης στις παραγγελίες από τοπικούς προμηθευτές και τρίτους οίκους του εξωτερικού, την καλύτερη διαχείριση του αποθέματος και την αποτελεσματικότερη εμπορική πολιτική σύμφωνα πάντα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας σημείωσε πτώση 10,67 % σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2019. Οι λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 6,96% ενώ στα Βαλκάνια η μείωση των πωλήσεων ήταν της τάξης του 53,07%. Σημειωτέον ότι οι χώρες του εξωτερικού εκπροσωπούν μόνο το 8,25% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου.

Τo EBITDA του Ομίλου σημείωσε αύξηση 7,68 % και ανήλθε σε 2.332.000 ευρώ και το EBITDA της Εταιρείας σημείωσε αύξηση 30,52 % και ανήλθε σε 1.945.000 ευρώ.

Κατά το Α’ Εξάμηνο του 2020 έγινε πλήρης χρήση των πακέτων ελάφρυνσης που χορήγησε η κυβέρνηση, γεγονός που απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις Α’ εξαμήνου. Παράλληλα, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην αγορά και τις επιπτώσεις από την πανδημία η Εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που μισθώνει αναφορικά με τα ενοίκια και έχει πετύχει σημαντικές μειώσεις για το υπόλοιπο του έτους.

Η συνέχιση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εταιρείας με μια “omni channel” προσέγγιση είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος για το Β’ εξάμηνο, με επένδυση στην περαιτέρω βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας που προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα και με διευρυμένη χρήση της τεχνολογίας στα καταστήματα. Παράλληλα, αναμένεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της Ρουμανίας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όπου λειτουργούν 6 καταστήματα και το brand είναι ήδη αναγνωρισμένο.

Όσον αφορά το δίκτυο καταστημάτων παιχνιδιών, η Εταιρεία σταδιακά υλοποιεί το σχέδιο της για επέκταση του προϊοντικού μείγματος με εισαγωγή των παιχνιδιών Addo σε επιλεγμένα καταστήματα Early Learning Centre προσδοκώντας αύξηση των πωλήσεων και αύξηση της κερδοφορίας. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς, η Εταιρεία εξετάζει τη δημιουργία αυτοτελών καταστημάτων παιχνιδιών με επαρκή παρουσία και των δύο εμπορικών σημάτων, The Entertainer και The Early Learning Centre, καθώς και τη δραστηριότητα της χονδρικής για το εμπορικό σήμα Addo.

Τέλος, ένας από τους βασικούς στόχους της Eταιρείας για το υπόλοιπο του 2020 και το 2021 εξακολουθεί να είναι η συνέχιση των ενεργειών για εκμετάλλευση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας που διαθέτει με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον εισοδήματος.