Η ήρεμη δύναμη του ΧΑ- Αποτελέσματα και κέρδη που ανοίγουν το δρόμο για μέρισμα, υψηλότερη αποτίμηση και είσοδο σε δείκτες

Quest Συμμετοχών

Η ήρεμη δύναμη του ΧΑ είναι η Quest.


Αποτελέσματα και κέρδη που ανοίγουν το δρόμο για μέρισμα, υψηλότερη αποτίμηση και είσοδο σε δείκτες


Related image

Αύξηση πωλήσεων 20%, αύξηση λειτουργικών αποτελεσμάτων 29%, ρεκόρ όλων των εποχών στα κέρδη μετά από φόρους, μείωση του μικτού δανεισμού κατά 15 εκατ. ευρώ και καθαρή ταμειακή ρευστότητα συνθέτουν μια εικόνα μεγεθών που αγγίζει το άριστο.

Ο όμιλος της Quest συνέχισε και στο β’ τρίμηνο την πορεία των θετικών αποτελεσμάτων που δημοσίευσε στην αρχή της χρονιάς διατηρώντας ισχυρές τις τάσεις στις βασικές γραμμές της κερδοφορίας με αιχμή τον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Image result for quest holdings sa

  • Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 7,4  εκατ. (υψηλότερα κατά 57% από το 2017) το οποίο αποτελεί την υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών για το α’ εξάμηνο.
  • Μάλιστα η εταιρία κατάφερε να φέρει αυτά τα νούμερα αντιμετωπίζοντας ένα θετικό περυσινό έκτακτο και ένα αρνητικό φετινό:
  • Στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2017 υπήρχαν κέρδη προ φόρων προερχόμενα από την BriQ Properties AΕΕΑΠ (η οποία αποσχίσθηκε από τον όμιλο τον Ιούλιο του 2017) ύψους 0,5 εκατ. ευρώ
  • Επίσης ο κλάδος προϊόντων Πληροφορικής κατά το  α’ εξάμηνο του 2018 επηρεάστηκε αρνητικά από έκτακτες προβλέψεις ύψους €1,4 εκατ. ευρώ σχετικές με αναδρομικά τέλη πνευματικών δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν στα τέλη Μαΐου 2018.

Image result for quest holdings sa

Σημείο αναφοράς ήταν οι δύο θυγατρικές (ACS & Cardlink). Στην ACS τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 49,1 εκατ. ευρώ (+4%), τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 6,3  εκατ. ευρώ (+18%) ενώ τα κέρδη προ φόρων  ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ (+13,5%). H Cardlink εμφάνισε έσοδα 21,3 εκατ. ευρώ (+ 43%), τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,7 εκατ. ευρώ (+84%) ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών € 1,1 εκατ. το 2017).

  • Εξαιρετική ήταν η και παραγωγή ρευστότητας καθώς η εταιρία επανήλθε από μια οριακή θετική δανεική θέση 5 εκατ. ευρώ σε καθαρό ταμείο εμφανίζοντας καθαρή ρευστότητα 20 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή δίνει αρκετούς βαθμούς ελευθερίας αφού η ενδυνάμωση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου μετά τις πρώτες περυσινές προσθήκες μπορεί να συνεχιστεί με υψηλότερη συνεισφορά από ίδια κεφάλαια βελτιώνοντας τους όρους χρηματοδότησης από τις τράπεζες αυξάνοντας τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης των μονάδων.

Image result for quest holdings sa

  • Επίσης δίνει την δυνατότητα για υψηλότερα μερίσματα σε σχέση με πέρυσι ή συνδυασμό μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίων αφού στο τέλος της χρονιάς αν δεν αλλάξει τίποτα η καθαρή ρευστότητα αναμένεται να προσεγγίσει τα 30 εκατ. ευρώ ή το 18% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της εταιρίας.

Σε μικτή βάση το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων του ομίλου ανέρχονται σε 37,3 εκατ. ευρώ έναντι 52,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης κυρίως λόγω της αποπληρωμής του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής εταιρείας «iSquare Α.Ε.» και της περαιτέρω απομόχλευσης της θυγατρικής εταιρείας «Cardlinκ».

  • Η αποτίμηση της εταιρίας με βάση τα προσδοκόμενα κέρδη της χρήσης φαίνεται φθηνή:
  • Στα 160 εκατ. ευρώ το σταθμισμένο ΡΕ βρίσκεται στις 11 φορές τα κέρδη ενώ η σχέση με την επιχειρηματική αξία (EV/EBITDA) είναι με το ζόρι στις 3,5.
  • Λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα που παρουσιάζει ο κλάδος των μεταφορών στο εξωτερικό – οι πρόσφατες εξαγορές έχουν γίνει 9-11 φορές την επιχειρηματική αξία- ουσιαστικά στην τρέχουσα αποτίμηση αντανακλάται μόνο η αξία της ACS και το υπόλοιπο κομμάτι είναι… δωρεάν!

Χρηματιστηριακά η εταιρία δεν έχει μεγάλη ελεύθερη διασπορά στο ταμπλό και αύτο σίγουρα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στο να προσελκύσει ισχυρότερο ενδιαφέρον από θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού.Ενδεχομένως τότε να μιλούσαμε για μια αποτίμηση πολύ διαφορετική από την τρέχουσα. Αν παρόλα αυτά η εμπορευσιμότητα βελτιωθεί η εταιρία έχει όλες τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει στο μέλλον μια θέση στην 25άδα των εταιρών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.Image result for quest holdings sa

Τι έδειξε η Quest στο εξάμηνο ανά θυγατρική εταιρία:

Σε εκατ. ευρώ Κύκλος Εργασιών EBITDA Προφόρων αποτελέσματα Καθαράκέρδη
Περίοδος/Δραστηριότητα 6M:18 6M:17 Δ (%) 6M:18 6M:17 Δ (%) 6M:18 6M:17 Δ (%) 6M:18 6M:17 Δ (%)
Quest 4,04 2,82 43,3% 3,23 2,51 28,5% 3,24 2,43 33,0% 3,21 2,35 36,6%
Info-Quest 73,22 55,06 33,0% 0,53 0,84 -36,7% -0,21 0,17 -225,3% -0,33 -0,22 -48,9%
Unisystems 43,63 43,36 0,6% 1,13 1,77 -36,0% 0,45 0,99 -54,8% 0,28 0,15 84,4%
Quest on line 7,61 5,98 27,4% 0,21 0,09 131,9% 0,15 0,04 257,1% 0,15 0,04 257,1%
I-Square 37,16 28,43 30,7% 0,09 0,73 -87,1% 0,01 0,63 -98,6% -0,17 0,39 -144,7%
I-Storm 9,34 7,86 18,9% 0,30 0,13 132,8% 0,10 -0,07 244,1% 0,08 -0,08 206,6%
ACS 49,70 47,80 4,0% 6,30 5,34 17,9% 5,49 4,84 13,5% 3,78 3,38 11,7%
Cardlink (85%) 21,28 14,92 42,6% 10,66 5,78 84,5% 5,12 1,02 402,0% 3,45 0,71 384,0%
Quest ενεργειακή 1,09 0,23 376,9% 0,73 -0,06 1371,9%- 0,62 -0,40 256,5% 0,53 -0,42 226,1%
Άλλα/Απαλοιφές -17,09 -14,40 -18,7% -2,97 -1,41 -110,9% -3,12 -1,54 -103,1% -3,08 -1,60 -92,3%
ΣύνολοΟμίλου 229,98 192,06 19,7% 20,22 15,73 28,5% 11,84 8,11 46,0% 7,90 4,70 68,0%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Print Friendly, PDF & Email