Η Generali στις 100 πιο βιώσιμες επιχειρήσεις παγκοσμίως

Η Generali συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 100 πιο βιώσιμες εταιρείες παγκοσμίως για το 2020, σύμφωνα με την 16η έκδοση της Corporate Knights, μετά από αξιολόγηση 7.395 εταιρειών με έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ.

Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται και στη χώρας μας και γνωστοποιείται ότι από τις 100 εταιρείες, οι 49 είναι από την Ευρώπη, οι 29 από την Αμερική και τον Καναδά, 18 από την Ασία, 3 από τη Νότια Αμερική και μόλις μία από την Αφρική.

Όπως σημειώνεται, η αναγνώριση αυτή υπογραμμίζει την εξέλιξη της πορείας βιωσιμότητας της Generali, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού της σχεδίου “Generali 2021”.

Μέχρι το 2021, η Generali έχει θέσει ως στόχο, τις πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις, ύψους 4,5 δισ. ευρώ και την αύξηση κατά 7-9% των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων σε πράσινα και κοινωνικά προϊόντα.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2019 η Generali εξέδωσε το πρώτο Πράσινο δάνειο του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού τομέα για ποσό 750 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το 2018 ο Όμιλος επέλεξε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 88% της συνολικής της αγορασθείσας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δέσμευση της Generali για βιωσιμότητα επιβεβαιώνεται και από τους πολυάριθμους δείκτες βιωσιμότητας στους οποίους περιλαμβάνεται, όπως ο δείκτης Dow Jones Sustainability World, ο δείκτης Dow Jones Sustainability Europe, οι δείκτες MSCI ESG Leaders, FTSE4Good Europe και Euronext Vigeo Europe 120.