Η ΕΥΡΩΒ αναζητά αγοραστές για να αποφύγει την κατάρρευση

Πειθήνια, ακολουθεί μια παρατεταμένη ανοδική τάση 30 μηνών. Πρόσφατα, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο βαθύτερης πτώσης.

Η μετοχή έχει διαγράψει μια από τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας της, καθώς επιτυγχάνει τις -ούτως ή άλλως- εξόφθαλμες υπεραποδόσεις με ωριμότητα και ανεπανάληπτη ποιότητα.

Τούτο έχει μεγαλύτερη αξία αναλογιζόμενοι αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν της (όπως και των υπολοίπων τραπεζικών μετοχών) αφετέρου την ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά στο ταμπλό.

Και η συνέπεια της μετοχής στον πολύμηνο ανοδικό σχηματισμό δίνει βαρύτητα στα ευρήματα, τα οποία προσώρας θέλουν τη μετοχή να αντιμετωπίζει τη στήριξη των 1,49 (ημερ.).

Η εν λόγω στήριξη οριοθετεί και τον τριγωνικό σχηματισμό συσσώρευσης, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, ενώ και η κατά 20% μείωση μεσοσταθμικά της συναλλακτικής δραστηριότητας, θέτει το ερώτημα της εξόδου από αγοραστικές θέσεις (ή και βραχυπρόθεσμο σορτάρισμα) σε ενδεχόμενη καθοδική διάσπαση.

Διότι πολύ απλά, η επόμενη σοβαρή ζώνη είναι το 1,20-1,22.

Και κανείς δεν θα ήθελε να έχει τοποθετηθεί αναποδα.

Εξάλλου, και η αγορά δείχνει ότι «διψά» για αίμα, καθώς πλήθυναν επικίνδυνα οι φωνές όσων ήθελαν την πτώση, είτε επειδή είχαν βγεί νωρίς, είτε επειδή δεν είχαν μπει καν στην άνοδο.

Και προφανώς, όλα τα φώτα πέφτουν στα τραπεζόχαρτα, όπως πάντα, και η μετοχή της ..ιδιωτικής (εν ευθέτω χρόνω) τράπεζας θα είναι σίγουρα ένα από τα θύματα των βραχυπρόθεσμων.

Πάντως, τίποτα δεν έχει αλλάξει σε μεγάλη εικόνα, καθώς αφενός αναμένουμε επενδυτική βαθμίδα (8/9 DBRS, 15/9 Moody’s, 20/10 S&P), αφετέρου όλες οι εκθέσεις των αναλυτών παγκοσμίως κάνουν λόγο για υψηλότερες τιμές-στόχους, χάρη στην προσδοκία για συνθήκες που ευνοούν συνέχιση της κερδοφορίας των ιδρυμάτων.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.