Η EY ηγέτης στις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής στρατηγικής

Η EYαναγνωρίστηκε ως παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψηφιακής στρατηγικής, στο πλαίσιο της έκθεσης IDC MarketScape[1].

Το μοντέλο της έκθεσηςIDCMarketSpace βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης, εξετάζοντας τις παγκόσμιες δυνατότητες και τις επιχειρησιακές στρατηγικές έντεκα διακεκριμένωνπαρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνολογικά ζητήματα, εστιάζοντας, τόσο στη βραχυπρόθεσμη, όσο και στη μακροπρόθεσμη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακής στρατηγικής στους πελάτες.

Σύμφωνα με την έκθεση, «η EY συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία από τους πελάτες σε τομείς, όπως η ποιότητα των ειδικευμένων σε θέματα ψηφιακής στρατηγικής επαγγελματιών της, την υποστήριξη της αλλαγής σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, την παροχή καινοτόμων λύσεων προστιθέμενηςαξίας, την κατανόηση των μοναδικών αναγκών των πελατών, και την ενθάρρυνση των πελατών να υιοθετήσουν νέες προσεγγίσεις και λύσεις. Οι πελάτες ξεχώρισαν επίσης την ΕΥ για τις εξειδικευμένες δυνατότητές της σε επιμέρους λειτουργίες και κλάδους, τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους πελάτες, αλλά και την προθυμία των πελατών να τη συστήσουν σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία».

Η έκθεση εξετάζει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής στρατηγικής,τόσο ως προς την«αναπτυξιακή ατζέντα» της επιχείρησης (την ανάγκη για αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας, με παράλληλη μείωση του κόστους), όσο και την «κοστολογική ατζέντα» (την ανάγκη αύξησης των εσόδων, ενίσχυσης των ταμειακών ροών και οικοδόμησης της εικόνας της επιχείρησης). Οι δυο αυτές κατηγορίες στόχων είναι, επί του παρόντος, εξίσου σημαντικές, σύμφωνα με την έκθεση της IDC,2019 WorldwideGlobalBuyerPerceptionofDigitalStrategyConsultingServicesProvidersSurvey.

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή διάκριση της ΕΥ, ο κ. Αλέξανδρος Χρηστίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, δηλώνει: «Η αναγνώριση της ΕΥ ως ηγέτη στηνπαροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακής στρατηγικής, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους μας, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει την αναγνώριση από τους πελάτεςμαςπαγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα. Επενδύοντας διαρκώς στην καινοτομία, την τεχνολογία αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, η ΕΥ στηρίζει τους πελάτες της στην ανάπτυξη της ψηφιακής τους στρατηγικής, σε μια εποχή δραστικού μετασχηματισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

[1]IDC MarketScape: Worldwide Digital Strategy Consulting Services 2019 Vendor Assessment, by Douglas Hayward, Ιούνιος 2019, IDC #US43700818