Η Eurobank βγαίνει στις αγορές με senior ομόλογο

Εντολή στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse and J.P. Morgan έδωσε η Eurobank ως join Lead Managers για την έκδοση senior preferred ομολόγου.

Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) θα είναι τύπου 6,5ΝC5,5, θα έχει διάρκεια 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών.

Το ομόλογο αναμένεται να έχει αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s / B+ από την S&P / CCC από τη Fitch και θα κυκλοφορήσει στο εγγύς μέλλον.