Η Eurobank επιλέγει την Temenos για να αναμορφώσει τη διαχείριση κεφαλαίων

H Eurobank επέλεξε την Temenos Wealth για να ενισχύσει τη θέση της στη διαχείριση μεγάλων κεφαλαίων και στις υπηρεσίες του private και personal banking. Η Eurobank, θα χρησιμοποιήσει το Temenos Wealth για να δημιουργήσει μια πλήρως ψηφιακή υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων, προσφέροντας τις εφαρμογές Robo-Advisor και Goal-Based Investing για να απευθυνθεί σε πελάτες του private και personal banking.

Αυτός ο αναπτυσσόμενος τομέας της αγοράς απαιτεί εξατομικευμένες προσφορές και είναι εξοικειωμένος με τα προτερήματα των ψηφιακών διαύλων. Με την πρόταση της Temenos, η Eurobank συνδυάζει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης και δημιουργίας προϊόντων, με μια σύγχρονη πολυκαναλική εμπειρία πελατών που υποστηρίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις αυτής της αγοράς.

Η νέα εφαρμογή Robo-Advisor θα επιτρέπει στους πελάτες της Eurobank να δημιουργούν ή να προσαρμόζουν ένα επιθυμητό χαρτοφυλάκιο, βασισμένο σε εξατομικευμένα κριτήρια όπως μέγεθος κινδύνου, ημερολογιακός στόχος και μέγεθος περιουσιακών στοιχείων, μόνοι τους ή με τη βοήθεια συμβούλου. Η εφαρμογή διαχειρίζεται αυτόματα τις επενδύσεις σύμφωνα με το μοντέλο κατανομής στόχων. Η εφαρμογή Goal-Based Investing θα παρέχει στους πελάτες της Eurobank τη δυνατότητα να καθορίζουν συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους, όπως αγορά εξοχικής κατοικίας ή πρόγραμμα συνταξιοδότησης, να βλέπουν προσομοιωμένα αποτελέσματα που θα δείχνουν πώς μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους και, στη συνέχεια, να θέτουν σε εφαρμογή το επενδυτικό σχέδιο.

Η Eurobank θα υλοποιήσει το Temenos Wealth σε δύο φάσεις. Αρχικά, θα προωθήσει στην αγορά τη νέα υπηρεσία Robo-Advisor. Σε δεύτερο χρόνο, θα αξιοποιήσει το Temenos Wealth για όλες τις υπηρεσίες επενδυτικού χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, συμβουλευτικής και διακριτικής εξυπηρέτησης πελατών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η τράπεζα θα αντικαταστήσει τα συστήματα του διαχειριστικού τομέα με το Temenos Transact, υιοθετώντας το πρότυπο Europe Model Bank της Temenos που μπορεί να ενσωματώνει τοπικά πλεονεκτήματα ώστε να επιταχύνει την υλοποίηση και τη συμμόρφωση προς το θεσμικό πλαίσιο MiFID.

Το Temenos Wealth καλύπτει συνολικά όλες τις ανάγκες και λειτουργίες μιας σύγχρονης εταιρείας διαχείρισης πλούτου, από τον ψηφιακό πλούτο έως το CRM και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα χρεόγραφα και τις βασικές διαδικασίες, τη διαχείριση δεδομένων αγοράς, τα συστήματα ανάλυσης, την τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Ο σχεδιασμός του με ευέλικτα δομικά στοιχεία θα δώσει τη δυνατότητα στην Eurobank να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που απαιτούνται.

Ο Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σχολίασε: “Επιλέξαμε την Temenos για την ενοποίηση όλων των λειτουργιών του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μας σε ενιαία, σύγχρονη τεχνολογική πλατφόρμα. Εργαζόμαστε εντατικά και σε όλα τα επίπεδα προς την ολοκλήρωση του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, αναβαθμίζοντας διαρκώς τα συστήματα, τις δομές και τις υπηρεσίες μας, υιοθετώντας τις τρέχουσες τάσεις και την αυξανομένη επιθυμία για σαφείς, ασφαλείς και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, γρήγορα και αποτελεσματικά. Στοχεύοντας πάντα στην ικανοποίηση των πελατών μας, πιστεύουμε ότι αυτή η νέα συμφωνία και η τεχνογνωσία της Temenos θα μας επιτρέψουν να τους παρέχουμε νέες και λειτουργικές λύσεις, βοηθώντας τους να κάνουν πιο εύκολη την καθημερινή τους ζωή και τη διαχείριση του πλούτου τους.”

Ο David Macdonald, Πρόεδρος της Temenos – Europe , δήλωσε: “Η Temenos είναι υπερήφανη που επεκτείνει τη σχέση της με την Eurobank για τον εκσυγχρονισμό της πλατφόρμας διαχείρισης πλούτου στην Ελλάδα. Η κορυφαία τεχνολογία της Temenos θα δώσει τη δυνατότητα στην Eurobank να προσφέρει εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών και παράλληλα θα διασφαλίσει αποδοτικότητα στη λειτουργία του διαχειριστικού τομέα με υψηλό βαθμό αυτοματισμού. Αυτή η ικανότητα είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών που αναμένουν οι πελάτες σε ελκυστικά επίπεδα τιμών, βοηθώντας την Eurobank να αποκτήσει νέους πελάτες και να προετοιμαστεί για το μέλλον.”