Η επόμενη μέρα μιας μεγάλης εξαγοράς- Να, η ευκαιρία! Θα την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη;

Η επόμενη μέρα μιας μεγάλης εξαγοράς

  • InstaShop: Αυτό που μετρά είναι δεν είναι αυτή καθαυτή η εξαγορά και τα νούμερα της αλλά η επόμενη μέρα και η αξιοποίηση αυτής της επιτυχίας προς όφελος συνολικά του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας