Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

Η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) μειώθηκε κατά 2% τον περασμένο Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019, ενώ σημείωσε αύξηση 1,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).

Όπως αναπαρίσταται από τον Πίνακα 1, η ολική χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον περασμένο Ιούλιο σημείωσε μείωση της τάξεως του 4,6%, συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2019. Μείωση κατά 0,4 % σημειώθηκε επίσης κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018.

στόλος

Το Γράφημα 1 που παρατίθεται παρακάτω δείχνει την πορεία της Δύναμης και της Ολικής Χωρητικότητας των ελληνικών εμπορικών πλοίων (100 ΚΟΧ και άνω), σε μηνιαία βάση από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τον Ιούλιο του 2020.

στόλος 1

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ