Η doValue αναλαμβάνει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων της ΕΤΕ στην Κύπρο

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η doValue και η Bain Capital Credit για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων της Εθνικής στην Κύπρο, τα οποία έχει αποκτήσει η δεύτερη.

Το μνημόνιο συνεργασίας αφορά την αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Κύπρο τα οποία αντιστοιχούν σε συνολική απαίτηση περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για το «Project Marina» της Εθνικής Τράπεζας που περιλαμβάνει περισσότερους από 2000 οφειλέτες με εξασφαλισμένα επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Τη Διαχείριση αναλαμβάνει η Altamira Asset Management Cyprus, θυγατρική της doValue

Με την ολοκλήρωση και αυτής της συμφωνίας, το σύνολο των νέων συμβολαίων διαχείρισης που κέρδισε η doValue στη Νότια Ευρώπη το 2020 ανέρχεται ήδη σε 9.3 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας πλήρως τον στόχο που είχε τεθεί κατά την προ COVID περίοδο, για το 2020 (9-11 δις ευρώ), γεγονός που αναδεικνύει τις θετικές προοπτικές της αγοράς διαχείρισης δανείων και ακινήτων, αλλά και τη δυναμική πορεία του ομίλου.