Η αξία των παροχών σε είδος και πως θα φορολογούνται από το 2020

Το φορολογικό νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των παροχών σε είδος. Η αξία αυτή θα προστίθεται στο συνολικό εισόδημα των φορολογουμένων και θα φορoλογείται με τους νέους συντελεστές που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα από 1.1. 2020.

Καταρχάς οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών θα συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει τα 300 ευρώ ετησίως και μόνο για το υπερβάλλον ποσό. Με άλλα λόγια η αξία σε είδος μέχρι 300 ευρώ δεν θα συνυπολογιζεται στο εισόδημα παρά μόνο όταν υπερβαίνει τα 300 ευρώ και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο CEO.GR