Η Ανθρωπαρέσκεια- ”Eίμαι όπως θέλουν οι άλλοι να είμαι!” + (video)

Η Ανθρωπαρέσκεια – ”Eίμαι όπως θέλουν οι άλλοι να είμαι!”

+video

  • του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου – συγγραφέα

ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ: Σε κάθε εποχή και πολὺ περισσότερο στις μέρες μας, πολλοὶ χριστιανοὶ, υπολογίζουν πάρα πολὺ στη συμπεριφορά τους και στη ζωή τους, το τι θα πει ο κόσμος. Μάλιστα πολλοί διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο ζωής τους έτσι, ώστε να “ικανοποιείται” ο κόσμος, ο μακράν του Θεού κόσμος, και το κοσμικό φρόνημα. Το σημαντικότερο, όμως, για τις περιπτώσεις αυτὲς είναι, ότι δεν αντέχουν οι άνθρωποι αυτοὶ τη διαφοροποίηση. Δεν τολμούν να ξεχωρίζουν απὸ τους άλλους. Φοβούνται να εκδηλώσουν τη χριστιανική τους ιδιότητα, μόνο και μόνο για να είναι αρεστοί στους πολλούς. Η νοοτροπία αυτὴ ξεκινά απὸ τα μικρότερα έως και τα μεγαλύτερα, τα «βαρύτερα του Νόμου», κατά το λόγο Κυρίου. Ο ανθρωπάρεσκος ξεχνα ότι η διαφοροποίηση του πιστού από την “αγελαία” συμπεριφορά είναι ομολογία του Κυρίου και της Αλήθειας, απέναντι στον κόσμο και το φρόνημά του.

“ΕΞΕΛΙΞΗ” ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑΣ: Οπωσδήποτε, όπως μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, όποιος ενεργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αρέσει στον κόσμο, αυτὸς δεν είναι γνήσιος δούλος του Χριστού. Ένας μάλιστα που, για παράδειγμα, ενώ υβρίζεται το όνομα του Θεού, το “υπὲρ παν όνομα”, σιωπά για να τα έχει καλὰ με τον κόσμο, είναι οπωσδήποτε ένας κατ’ επίφαση πιστός, χωρίς προσωπικότητα. Δείχνοντας ένας ἄνθρωπος, καὶ μάλιστα πιστός, παγερή αδιαφορία σε μία τέτοια περίσταση, δείχνει ότι δεν έχει ζεστὴ την καρδιὰ του και δε νοιάζεται για την αγάπη και τη δόξα του Χριστού.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Ο θεόπνευστος Προφητάνακτας, Δαβίδ, είναι ξεκάθαρος στο θέμα: “Ότι ο Θεὸς διεσκόρπισεν οστά ανθρωπαρέσκων. Κατησχύνθησαν, ότι ο Θεὸς εξουδένωσεν αυτοὺς” (Ψαλμ. νβ´ 5). Στο συγκεκριμένο εδάφιο ο Αόριστος χρόνος εκλαμβάνεται, όπως συμβαίνει συχνά στις προφητείες, αντί μελλοντικού χρόνου. Έτσι, εδώ προφητεύεται πως ο Θεός θα διαλύσει και θα διασκορπίσει όπως το χνούδι που “εκρίπτει ο άνεμος απὸ προσώπου της γης”, τους ανθρωπάρεσκους και ασεβείς της γης. Αυτοὶ θα αισθανθούν αισχύνη, διότι ο Θεὸς θα εξουθενώσει αυτούς, ελέγχοντας το πάθος τους, και όπως σημειώνουν οι ερμηνευτὲς Πατέρες ακόμη “και του αξιώματος της αρχιερωσύνης αυτοὺς καθελών”. …

ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Πολλές φορές λέει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης η ανθρωπαρέσκεια είναι τόσο καλά καμουφλαρισμένη που φαίνεται να οδηγεί στην κατάνυξη! Λέει, λοιπόν, ο Άγιος Νικόδημος: “Είναι μερικοὶ ευλαβείς που κατανύσσονται εύκολα, όπως οι γυναίκες, ή όσοι έτυχε απὸ τη φύση να έχουν ιδιοσυγκρασία απαλή. Λέγεται ότι κατανύσσονται απὸ το διάβολο όσοι κάνουν αυτὰ απὸ κενοδοξία και ανθρωπαρέσκεια ή απὸ διάφορα άλλα παρόμοια πάθη” (Αόρατος Πόλεμος). …

ΕΠΙΜΥΘΙΟ: Για το γκρέμισμα του πάθους της ανθρωπαρέσκειας, ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιήσει το παντοτινό καύχημά του, το Σταυρό του Κυρίου, με ό,τι αυτὸ συνεπάγεται για τη ζωή και την καθημερινότητα. Επιπλέον με παρρησία να δίνει προς κάθε κατεύθυνση και σε κάθε περίπτωση την ομολογία της πίστης του εκφράζοντας έτσι την αγάπη του προς το Σωτήρα Χριστό. Συνεργός σ’ αυτή την προοπτική μπορεί να γίνει και η θερμή προσευχή στον Κύριο για την ενδυνάμωση του πιστού και την περαιτέρω θωράκιση της πανοπλίας του στον καθημερινό του αγώνα. Τότε το αίτημα της οξυμώρου προσευχής του Δαβίδ “το έλεος Σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής ημών” (Ψαλμ. κβ΄6), θα γίνει απτή πραγματικότητα.

το βιντεο: https://www.youtube.com/watch?v=TyYOH7yE9Lk&list=PLBIjTiUGfNYANDGajw9v1Y5WwGxuOeYxr&index=25

www.scribd.com/oikonomoukon