Η ανταπόκριση της Υδρογείου Ασφαλιστικής εν καιρώ κορωνοϊού (10/5)

  • Έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας και εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, οι ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού στον κόσμο και τη χώρα μας δημιούργησαν νέα δεδομένα, στα οποία κλήθηκε να ανταποκριθεί και η ασφαλιστική αγορά.

Από την πλευρά της, η Υδρόγειος Ασφαλιστική, παρακολουθώντας στενά και από την πρώτη στιγμή την πορεία του θέματος, προχώρησε έγκαιρα στη λήψη σειράς δραστικών μέτρων σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της.

Βασικοί στόχοι της Εταιρείας ήταν και παραμένουν η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων της και του ευρύτερου κοινού και η στήριξη της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του ιού σε συνδυασμό με τη συνέχιση – στο 100% – της παροχής των υπηρεσιών της, με τρόπους που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τις αυξημένες ανάγκες των πελατών και συνεργατών στην παρούσα συγκυρία.

Η στρατηγική της Εταιρείας κινήθηκε πάνω σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • Τη λήψη προληπτικών μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους των γραφείων της σε όλη την Ελλάδα με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, σε εναρμόνιση με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
  • Την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας και της εξ αποστάσεως εργασίας των εργαζομένων.
  • Την αξιοποίηση και ενίσχυση των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών, υπηρεσιών και εφαρμογών και τη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνεργατών.
  • Την αναπροσαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής και εντατικοποίηση της ενημέρωσης προς εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες με περιεχόμενο προσαρμοσμένο στην εν εξελίξει κατάσταση.
  • Η Εταιρεία παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα στενά, διαμορφώνοντας ανάλογα τη στρατηγική και τις δράσεις της.

Πηγή: Υδρόγειος Voice