HELLENiQ ENERGY: Τιμή στόχος 10.30 ευρώ με upside 30,5% από την Optima – “Βλέπει” EBITDA πάνω από 1 δισ.

Eνα ισχυρό περιθώριο ανόδου 30,5% “βλέπει” για τη μετοχή της HELLENiQ ENERGY (ΕΛΠΕ) η Optima αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 10,70 ευρώ από 9,20 ευρώ προηγουμένως και επαναλαμβάνοντας τη σύστασή  “Αγορά” για τη μετοχή. Επίσης αναθεωρεί προς τα πάνω τις προηγούμενες εκτιμήσεις της για τα EBITDA του Ομίλου κατά 100 εκατ. ευρώ περίπου σε 1,23 δισ. ευρώ και 1.041 εκατ. ευρώ το 2023

Η Χρηματιστηριακή σε νέο της report με τίτλο “Το 1 δισ. ευρώ EBITDA ετησίως γίνεται η νέα κανονικότητα, χάρη στις ισχυρές προσθήκες διύλισης Περιβάλλον & ΑΠΕ” σημειώνει πως μετά από ένα ρεκόρ υψηλών τιμών το 2022 για τον τομέα της διύλισης όσον αφορά τα περιθώρια κέρδους και την κερδοφορία, η αγορά αναμένει ότι η κερδοφορία το 2023 θα ομαλοποιηθεί.

Ωστόσο, το συνεχιζόμενο ισχυρό περιβάλλον διύλισης, υποστηριζόμενο από την αυστηρή παραγωγική ικανότητα και τις γεωπολιτικές επιπτώσεις στον εφοδιασμό, άνοιξε το δρόμο για ένα ακόμη εξαιρετικά ευνοϊκό έτος 2023e για τα διυλιστήρια. Εξετάζοντας το 2024e, το περιβάλλον διύλισης y-t-d κερδίζει και πάλι δυναμική, με τα περιθώρια αναφοράς να βρίσκονται πολύ πάνω από τα επίπεδα του μέσου κύκλου τους, λόγω των ισχυρών ρωγμών, καθώς η συντήρηση των διυλιστηρίων και οι διαταραχές στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν τον εφοδιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχοντας ολοκληρώσει την εξυγίανση των εργοστασίων της Ελευσίνας, του Ασπροπύργου και της Θεσσαλονίκης το 2022, η HE είναι κατά την άποψή μας σε καλή θέση για να επωφεληθεί από τους ούριους ανέμους της σφιχτής δυναμικής προσφοράς/ζήτησης φέτος. Επιπλέον, η HELLENiQ ENERGY κλιμακώνει τα έργα ΑΠΕ για να επιτύχει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της για 2GW έως το 2025e και 2GW έως το 2026e, με 680MW σήμερα σε λειτουργία, κατασκευή και έτοιμα προς κατασκευή και επίσης επιπλέον 400MW είναι σε ώριμο στάδιο. Τέλος, η πρόσφατη αύξηση του ελεύθερου επιπλεκόμενου κεφαλαίου της κατά 10% και κατά συνέπεια η αυξημένη βαρύτητα σε διάφορους δείκτες αναφοράς, αναμένεται να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στη μετοχή.

Συνεχίζουμε την αποτίμηση της  HELLENiQ ENERGY χρησιμοποιώντας το μοντέλο DCF για τις δραστηριότητες διύλισης/πετροχημικών/εμπορίας, προσθέτοντας την αξία των ΑΠΕ μετά την εφαρμογή ενός πολλαπλασιαστή 9x για τα προβλεπόμενα τμηματικά EBITDA του 2024e ύψους 65 εκατ. ευρώ, συν τις συμμετοχές (κυρίως ELPEDISON και ΔΕΠΑ εμπορική), η οποία αποδίδει τιμή-στόχο 10,70 ευρώ από 9,20 ευρώ προηγουμένως, υποδηλώνοντας ένα ισχυρό περιθώριο ανόδου 30,5%, επαναλαμβάνοντας τη σύστασή μας “Αγορά” για τη μετοχή.

Προβλέψεις | Αναθεωρούμε προς τα πάνω τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας για τα EBITDA του Ομίλου κατά 100 εκατ. ευρώ περίπου σε 1,23 δισ. ευρώ και 1.041 εκατ. ευρώ το 2023-24e αντίστοιχα, καθώς το ισχυρότερο από το αναμενόμενο περιβάλλον διύλισης (κυρίως λόγω της αύξησης των ρωγμών ντίζελ και βενζίνης σε συνδυασμό με τις καλές επιδόσεις των καυσίμων αερίων) υπεραντισταθμίζει την ασθενέστερη συνεισφορά της Petchems. Κατά συνέπεια, τα “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη του ομίλου εμφανίζονται τώρα στα 629 εκατ. ευρώ για το 2023e (αναβάθμιση κατά 5% παρά τις αυξημένες αποσβέσεις) και στα 480 εκατ. ευρώ το 2023-24e. Σε αυτό το πλαίσιο, υποθέτουμε τελικό μέρισμα για το FY23e στα 0,30 ευρώ/μετοχή, επιπλέον του προμερίσματος 0,25 ευρώ/μετοχή που καταβλήθηκε πρόσφατα.

FCF & καθαρό χρέος | Όσον αφορά τη δημιουργία FCF, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες πληρωμές φόρων ύψους 753 εκατ. ευρώ, την αποδέσμευση WC ύψους 485 εκατ. ευρώ και τις επενδύσεις ύψους 286 εκατ. ευρώ το 2023, οι οποίες θα αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό τα έσοδα από την πώληση της ΔΕΠΑ, καταλήγουμε σε FCF 675 εκατ. ευρώ, με το καθαρό χρέος του ομίλου να διαμορφώνεται στα 1,69 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ), αυξημένο κατά 200 εκατ. ευρώ σε QoQ και μειωμένο κατά 457 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το 2024e, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη αναμενόμενη λειτουργική κερδοφορία και τις επενδύσεις ύψους 385 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα μισά προς τα έργα ΑΠΕ), η παραγωγή FCF εκτιμάται ότι θα μειωθεί στα 296 εκατ. ευρώ, επιβαρυμένη επίσης από την αναμενόμενη ζήτηση WC ύψους 278 εκατ. ευρώ, επομένως το καθαρό χρέος θα πρέπει να μειωθεί κατά 85 εκατ. ευρώ στα 1,6 δισ. ευρώ. Κατά την περίοδο 2023-2026 το μέσο FCF προς την επιχείρηση (μετά την πληρωμή τόκων) αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο 366 εκατ. ευρώ.