Παρατείνεται ως την 30ή Νοεμβρίου η αποκλειστική διαπραγμάτευση MIG-CVC για Vivartia

Με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο η MIG επιβεβαιώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας, στη συμφωνία αποκλειστικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της CVC Capital Partners και της Marfin Ιnvestment Group, με αντικείμενο την απόκτηση της Vivartia

H ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MIG») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν αιτήματος των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») σε συνέχεια της δεσμευτικής προσφοράς της CVC ημερομ. 17/9/2020 για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («VIVARTIA») το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG , λαμβάνοντας υπόψιν τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, αποφάσισε να παραχωρήσει στη CVC παράταση της περιόδου αποκλειστικότητας έως και την 30/11/2020.

Στον διαθέσιμο χρόνο, οι δύο πλευρές καλούνται να οριστικοποιήσουν τους οικονομικούς και νομικούς όρους της συμφωνίας. Σε άλλη περίπτωση, η MΙG διατηρεί το δικαίωμα, να αναζητήσει νέους ενδιαφερόμενους.