Γραφείο Προϋπολογισμού: Αυξημένο κατά 834 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 5μηνο

Κατά 834 εκατ. ευρώ αυξημένο παρουσιάζεται το ενοποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης στο 5μηνο Ιανουαρίου – Μαΐου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει μειωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 239 εκατ. σε ετήσια βάση. Στην πλευρά των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 393 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 355 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα είναι τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων στα 221 εκατ. ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2018 από 963 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Τέλος, οι επιστροφές φόρων είναι σημαντικά αυξημένες κατά 336 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται μείωση κατά 689 εκατ. ευρώ.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 318 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 574 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 257 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 344 εκατ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο φέτος, ενώ πέρυσι είχαν αυξηθεί κατά 248 εκατ. ευρώ.