Γρ. Σαράντης: Πρακτικό δ.σ. για ορισμό επιτροπής ελέγχου

Πρακτικό ΔΣ για ορισμό Επιτροπής Ελέγχου