Γρ. Σαράντης: Πώληση 10.432 μετοχών από κ. Β. Μεϊντάνη

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. , με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι τις ημερομηνίες 16/07/2018, 17/07/2018 και 18/07/2018 ο κ. Βασίλης Μεϊντάνης, Διευθυντής Λογιστηρίου Ομίλου, προέβη στην πώληση συνολικά 10.432 κοινών ονομαστικών μετοχών στην μέση τιμή 7,40 ευρώ ανά μετοχή.