Γρ. Σαράντης: Αγορά 5.000 μετοχών από τον Κυριάκο Σαράντη

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556